skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Core All Books (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India

E-ISBN: 9780857286475 ; E-ISBN: 0857286471 ; DOI: 10.7135/9780857286475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics

E-ISBN: 9781781386866 ; E-ISBN: 1781386862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain

Krauel, Javier

E-ISBN 9781846319761 ; E-ISBN 9781781385623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reading by numbers recalibrating the literary field
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading by numbers recalibrating the literary field

Bode, Katherine

E-ISBN 0857284541 ; E-ISBN 0857284568 ; E-ISBN 9780857284549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival

Shovlin, Frank

E-ISBN 9781846317705 ; E-ISBN 9781846318238 ; E-ISBN 9781781380024 ; E-ISBN 9781781386828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is québécois literature? reflections on the literary history of francophone writing in canada

Chapman, Rosemary

E-ISBN 9781846319730 ; E-ISBN 9781781385760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
London irish fictions narrative, diaspora and identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

London irish fictions narrative, diaspora and identity

Murray, Tony

E-ISBN 9781846318313 ; E-ISBN 9781846317897 ; E-ISBN 9781781380154 ; E-ISBN 9781781387078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Christos tsiolkas and the fiction of critique politics, obscenity, celebrity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christos tsiolkas and the fiction of critique politics, obscenity, celebrity

Mccann, Andrew

E-ISBN 1783084030 ; E-ISBN 1783084049 ; E-ISBN 1783084057 ; E-ISBN 9781783084036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Patrick white beyond the grave new critical perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrick white beyond the grave new critical perspectives

Henderson, Ian

E-ISBN 1783083972 ; E-ISBN 1783083980 ; E-ISBN 1783083999 ; E-ISBN 9781783083978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
William Morris and the uses of violence, 1856–1890
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Morris and the uses of violence, 1856–1890

Hanson, Ingrid

E-ISBN 0857283197 ; E-ISBN 0857283235 ; E-ISBN 9780857283191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Haiti Unbound: A Spiralist Challenge to the Postcolonial Canon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haiti Unbound: A Spiralist Challenge to the Postcolonial Canon

Glover, Kaiama L.

ISBN: 9781846314995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The films of adoor gopalakrishnan a cinema of emancipation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The films of adoor gopalakrishnan a cinema of emancipation

Ganguly, Suranjan

E-ISBN 1783084103 ; E-ISBN 178308409X ; E-ISBN 1783084111 ; E-ISBN 9781783084098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Deconstructing the starships science, fiction and reality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstructing the starships science, fiction and reality

Jones, Gwyneth

E-ISBN 0853237832 ; E-ISBN 085323793X ; E-ISBN 9780853237839 ; E-ISBN 9781846312915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The noir atlantic chester himes and the birth of the francophone African crime novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The noir atlantic chester himes and the birth of the francophone African crime novel

Higginson, Pim

E-ISBN 9781846317132 ; E-ISBN 9781846316906 ; E-ISBN 9781846318696 ; E-ISBN 9781781387825

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Fathers, daughters, and slaves women writers and French colonial slavery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fathers, daughters, and slaves women writers and French colonial slavery

Kadish, Doris Y

E-ISBN 9781846317828 ; E-ISBN 9781846318467 ; E-ISBN 9781781381137 ; E-ISBN 9781781386538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The girlhood of shakespeare's sisters: Gender, transgression, adolescence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The girlhood of shakespeare's sisters: Gender, transgression, adolescence

Higginbotham, Jennifer

E-ISBN 9780748655908 ; E-ISBN 9780748655915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Solar flares science fiction in the 1970s
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar flares science fiction in the 1970s

Butler, Andrew M

E-ISBN 9781846317798 ; E-ISBN 9781846318344 ; E-ISBN 9781781381175 ; E-ISBN 9781781387986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Australian patriography how sons write fathers in contemporary life writing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian patriography how sons write fathers in contemporary life writing

Mansfield, Stephen

E-ISBN 0857283308 ; E-ISBN 0857283405 ; E-ISBN 9780857283306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Empire and the animal body violence, identity and ecology in Victorian adventure fiction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and the animal body violence, identity and ecology in Victorian adventure fiction

Miller, John

E-ISBN 0857285343 ; E-ISBN 0857285491 ; E-ISBN 9780857285348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The liverpool companion to world science fiction film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The liverpool companion to world science fiction film

Fritzsche, Sonja

E-ISBN 9781781380383 ; E-ISBN 9781781385951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Butler, Andrew M
 2. Miller, John
 3. Kadish, Doris Y
 4. Jones, Gwyneth
 5. Higginbotham, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...