skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Core All Books (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications

Tausch, Arno; Heshmati, Almas

ISBN: 085728410X ; ISBN: 9780857284105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
European integration sharing of experiences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European integration sharing of experiences

Møller, Jørgen Ørstrøm

E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. ECONIS (ZBW)  (1)
 2. Dawsonera  (1)
 3. JSTOR Books  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Almas Heshmati
 2. Moeller, J Oerstroem
 3. Tausch, Arno
 4. Møller, Jørgen
 5. Heshmati, Almas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...