skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city in the republic: antebellum New York and the origins of machine politics

Bridges, Amy

ISBN: 0-521247-21-7 ; ISBN: 5-21070880 ; ISBN: 978-0521247214 ; ISBN: 978-0521070881 ; ISBN: 978-0511087813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Militant liverpool a city on the edge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Militant liverpool a city on the edge

Frost, Diane

E-ISBN 9781846318634 ; E-ISBN 9781846318054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.

Holtzappel, Coen J G ;Ramstedt, Martin;

E-ISBN 9789812308207 ; E-ISBN 9789812308214 ; E-ISBN 9812308202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics

Lane, Max

E-ISBN 9789814519731 ; E-ISBN 9789814519748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Beyond Hanoi local government in Vietnam.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Hanoi local government in Vietnam.

Kerkvliet, Benedict J Tria ;Marr, David G;

E-ISBN 8791114551 ; E-ISBN 9789812302205 ; E-ISBN 9789812302229 ; E-ISBN 9812302204 ; E-ISBN 9812302220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim cities in the later Middle Ages

Lapidus, Ira M. (Ira Marvin)

ISBN: 0-521263-61-1 ; ISBN: 5-21277620 ; ISBN: 978-0521263610 ; ISBN: 978-1400837656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.

Hutchinson, Francis E.;

E-ISBN 9789814414531 ; E-ISBN 9789814414548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1984  (1)
  2. 1984đến2003  (1)
  3. 2004đến2008  (1)
  4. 2009đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...