skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Books Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy

Bernal, Paul;

ISBN: 9781107042735 ; ISBN: 9781107628502 ; ISBN: 1107042739 ; ISBN: 1107628504 ; E-ISBN: 9781107337428 ; E-ISBN: 1107337429 ; DOI: 10.1017/CBO9781107337428

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Presidents and Civil Liberties from Wilson to Obama: A Story of Poor Custodians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents and Civil Liberties from Wilson to Obama: A Story of Poor Custodians

Walker, Samuel;

ISBN: 9781107016606 ; ISBN: 9781107677081 ; ISBN: 1107016606 ; ISBN: 1107677084 ; E-ISBN: 9781139061261 ; E-ISBN: 1139061267 ; DOI: 10.1017/CBO9781139061261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface

Helfer, Laurence R.;

ISBN: 9780521711258 ; ISBN: 9780521884372 ; ISBN: 0521711258 ; ISBN: 0521884373 ; E-ISBN: 9780511976032 ; E-ISBN: 0511976038 ; DOI: 10.1017/CBO9780511976032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law and Practice

Fallon, Richard H.;

ISBN: 9781107021402 ; ISBN: 9781107642577 ; ISBN: 1107021405 ; ISBN: 1107642574 ; E-ISBN: 9781139108867 ; E-ISBN: 1139108867 ; DOI: 10.1017/CBO9781139108867

Toàn văn sẵn có

5
Judicial Reasoning under the UK Human Rights Act
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Reasoning under the UK Human Rights Act

Fenwick, Helen ; Phillipson, Gavin ; Masterman, Roger;

ISBN: 9780521876339 ; ISBN: 9780521176590 ; ISBN: 0521876338 ; ISBN: 052117659X ; E-ISBN: 9780511493775 ; E-ISBN: 0511493770 ; DOI: 10.1017/CBO9780511493775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law

Hoffman, David;

ISBN: 9781107009325 ; ISBN: 1107009324 ; E-ISBN: 9780511920844 ; E-ISBN: 0511920849 ; DOI: 10.1017/CBO9780511920844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Personality Rights in European Tort Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Rights in European Tort Law

Bruggemeier, Gert ; Ciacchi, Aurelia ; O'Callaghan, Patrick;

ISBN: 9780521194914 ; ISBN: 0521194911 ; E-ISBN: 9780511676161 ; E-ISBN: 0511676166 ; DOI: 10.1017/CBO9780511676161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Privacy, Property and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy, Property and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation

Beverley-Smith, Huw.;

ISBN: 9780521820806 ; ISBN: 0521820804 ; E-ISBN: 9780511495243 ; E-ISBN: 0511495242 ; DOI: 10.1017/CBO9780511495243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law

Fallon, Richard H.;

ISBN: 9780521840941 ; ISBN: 9780521600781 ; ISBN: 0521840945 ; ISBN: 0521600782 ; E-ISBN: 9780511511103 ; E-ISBN: 0511511108 ; DOI: 10.1017/CBO9780511511103

Toàn văn sẵn có

10
Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms

Laurie, G. T.;

ISBN: 9780521660273 ; ISBN: 9780521047128 ; ISBN: 0521660270 ; ISBN: 0521047129 ; E-ISBN: 9780511495342 ; E-ISBN: 051149534X ; DOI: 10.1017/CBO9780511495342

Toàn văn không sẵn có

11
The Workplace Constitution from the New Deal to the New Right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Workplace Constitution from the New Deal to the New Right

Lee, Sophia Z.;

ISBN: 9781107613218 ; ISBN: 9781107038721 ; ISBN: 1107613213 ; ISBN: 1107038723 ; E-ISBN: 9781139839358 ; E-ISBN: 1139839357 ; DOI: 10.1017/CBO9781139839358

Toàn văn không sẵn có

12
The Sovereignty of Law: The European Way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sovereignty of Law: The European Way

Jacobs, Francis G.;

ISBN: 9780521878876 ; ISBN: 9780521703857 ; ISBN: 052187887X ; ISBN: 0521703859 ; E-ISBN: 9780511493706 ; E-ISBN: 0511493703 ; DOI: 10.1017/CBO9780511493706

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, family, and gender in Islamic law

Tucker, Judith E

ISBN: 5-21830443 ; ISBN: 978-0521830447 ; ISBN: 978-0773565432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (3)
 4. 2008đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fallon, Richard H
 2. Masterman, Roger
 3. Phillipson, Gavin
 4. Bruggemeier, Gert
 5. Tucker, Judith E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...