skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 480  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Cairn.info - Revues xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Le Deuff, Olivier

Document numérique, 2012, Vol.15(3), pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746239937 ; ISBN: 2746239930

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Le Deuff, Olivier

Document numérique, 01 December 2012, Issue 3, pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Soulé-Dupuy, Chantal

Document numérique, 01 October 2014, Issue 2, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ralyté, Jolita ; Blay-Fornarino, Mireille

Document numérique, 2017, Vol.20(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746248267 ; ISBN: 2746248263

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Grau, Brigitte ; Laleau, Régine ; Ramel, Jean-Yves

Document numérique, 01 September 2011, Issue 2, pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Berrut, Catherine

Document numérique, 2014, Vol.17(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746246546 ; ISBN: 2746246546

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Dousset, Bernard

Document numérique, 15 May 2013, Issue 1, pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Jimenes, Rémi

Document numérique, 01 April 2014, Issue 3, pp.7-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Mothe, J.;

Document numérique, 2011, Vol.14(1), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746233034 ; ISBN: 2746233037

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Grau, Brigitte ; Laleau, Régine ; Ramel, Jean-Yves

Document numérique, 2011, Vol.14(2), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746238519

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Bouhaï, Nasreddine

Document numérique, 2011, Vol.14(3), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746239333 ; ISBN: 2746239337

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Jimenes, Rémi

Document numérique, 2013, Vol.16(3), pp.7-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746246430 ; ISBN: 2746246430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ralyté, Jolita ; Blay-Fornarino, Mireille

Document numérique, 19 December 2017, Issue 1, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Grau, Brigitte

Document numérique, 01 February 2011, Issue 3, pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ben Hamadou, Abdelmajid

Document numérique, 01 September 2012, Issue 2, pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Teste, Olivier

Document numérique, 2018, Vol.21(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746248731 ; ISBN: 2746248735

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Bellot, Patrice ; Cauvet, Corine ; Pasi, Gabriella ; Vallès-Parlangeau, Nathalie

Document numérique, 2012, Vol.15(1), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746239609 ; ISBN: 2746239604

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Ben Hamadou, Abdelmajid

Document numérique, 2012, Vol.15(2), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746239760 ; ISBN: 2746239760

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Soulé-Dupuy, Chantal

Document numérique, 2014, Vol.17(2), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014 ; ISBN: 9782746246683 ; ISBN: 2746246686

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Document numérique, 01 April 2011, Issue 1, pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 480  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (479)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (62)
 2. 2004đến2007  (113)
 3. 2008đến2010  (123)
 4. 2011đến2014  (146)
 5. Sau 2014  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (467)
 2. English  (102)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gallinari, Patrick
 2. Pinon, Jean-Marie
 3. Sèdes, Florence
 4. Calabretto, Sylvie
 5. André, Jacques

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...