skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Cairn.info - Revues xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Les fondamentaux

Boulogne, Arlette ; Bardez, Jean-Paul ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît ; Ganier, Franck ; Flacke, Marie-Louise

Documentaliste-Sciences de l'Information, 2014, Vol.51(1), pp.30-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-4508 ; E-ISSN: 1777-5868 ; DOI: 10.3917/docsi.511.0030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Eynard, Benoît ; Matta, Nada

Document numérique, 01 March 2004, Issue 1, pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction d'une mémoire de projet en ingénierie mécanique utilisant les technologies web

Eynard, Benoît ; Lemercier, Marc ; Matta, Nada

Document numérique, 01 September 2001, Issue 3, pp.155-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implémentation de KBE

Nowak, Pierre ; Postansque, Romain ; Lafon, Pascal ; Eynard, Benoît

Document numérique, 01 March 2004, Issue 1, pp.107-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...