skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CLEO Revues.org (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

#30ContraTodas : a repercussão de um caso de violência de gênero na luta feminista

Machado, Liliane ; Barbosa, Paula Évelyn Silveira

Amerika, 04 July 2017

E-ISSN: 2107-0806 ; DOI: 10.4000/amerika.8070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barbosa, Paula Évelyn Silveira
  2. Machado, Liliane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...