skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CEEOL Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Disparities between Regional GDP Per Capita by Region

Pripoaie, Rodica

Euro Economica, 2017, Vol.36(2), pp.211-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 1582-8859

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rozwój społeczny z rozróżnieniem płci w aspekcie wskaźnika HDI w Polsce

Łopatka, Agnieszka

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, Issue 347, pp.331-340

ISSN: 1899-3192 ; E-ISSN: 2392-0041

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union convergence

Krymarys, Iwona

Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, Issue 9, pp.39-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2081-9579

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE

Szymczak, Anna

Studia i Prace WNEIZ US, 2017, Issue 47/3, pp.419-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7733

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brief perspective on the regional distribution of SOPHRD financing in Romania

Mare, Codruţa ; Litan, Cristian Marius ; Popa, Irimie

Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 2013, Vol.VI(2), pp.81-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2069-0606

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAPITALISM VS. SOCIALISM – AN ATTEMPT TO ANALYSE THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIC SYSTEMS

Zalesko, Marian

Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 2015, Vol.14(1), pp.61-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1898-2255 ; E-ISSN: 2392-1625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomic determinants of migration from Romania to Italy

Simionescu, Mihaela

Computational Methods in Social Sciences, 2017, Vol.5(1), pp.5-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2344-1232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of countries in the peer-group based on economic potential and components of sustainable development

Voitko, Sergii ; Grinko, Irina

CES Working Papers, 2017, Vol.9(3), pp.358-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy

Grzelczak, Marlena

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, Issue 89 (1), pp.183-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7741

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Bizon, Wojciech

Studia i Prace WNEIZ US, 2014, Issue 35/2, pp.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7733

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nakłady na ochronę zdrowia a poziom i dynamika PKB per capita w wybranych krajach

Turowski, Krzysztof ; Turowska, Iwona Anna

Studia i Prace WNEIZ US, 2014, Issue 37/2, pp.357-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7733

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ASSESSMENT OF INCOME CONVERGENCE HYPOTHESIS IN ROMANIAN COUNTIES USING THE PANEL UNIT ROOT APPROACH

Simionescu, Mihaela

Studia Universitatis Babes Bolyai - Oeconomica, 2014, Vol.59(2), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-9644 ; E-ISSN: 2065-9644

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej

Pietrzykowski, Robert

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, Issue 348, pp.285-296

ISSN: 1899-3192 ; E-ISSN: 2392-0041

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREDCITING REAL ECONOMIC GROWTH IN FRANCE, GERMANY, NEW ZEALAND, AND THE UNITED KINGDOM

Kitov, Ivan O

Journal of Applied Economic Sciences (JAES), 2010, Vol.V(11), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1843-6110 ; E-ISSN: 2393-5162

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONAL AND REGIONAL COORDINATES OF THE REAL CONVERGENCE PROCESS INTENSITY IN THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Bucur, Iulia Andreea

CES Working Papers, 2012, Vol.4(3), pp.274-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FINANCING REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH EUROPEAN FUNDS. A REVIEW OF THE EFFECTS IN ROMANIA (2007-2013)

Dornean, Adina

EURINT, 2015, Vol.2(1), pp.141-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2393-2384 ; E-ISSN: 2393-2384

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

Fic, Maria ; Fic, Daniel ; Ropuszyńska-Surma, Edyta

Studia i Prace WNEIZ US, 2016, Issue 44/3, pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2450-7733

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC CRISIS AND ECONOMIC DISPARITIES IN EUROPEAN UNION

Crudu, Rodica

CES Working Papers, 2015, Vol.7(2A), pp.420-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUATION OF THE ADEQUACY OF GOVERNMENT MINIMUM WAGE VALORIZATION POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2017 IN THE EUROPEAN CONTEXT

Pernica, Martin

Oeconomia Copernicana, 2017, Vol.8(1), pp.21-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2083-1277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EUROPEAN UNION CONVERGENCE IN TERMS OF ECONOMIC AND HUMAN DEVELOPMENT

Stângaciu, Oana Ancuţa ; Bucur, Iulia Andreea

CES Working Papers, 2015, Vol.7(2), pp.256-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (6)
 2. 2010đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (28)
 5. Sau 2016  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kitov, Ivan O
 2. Kočović, Žaklina
 3. Kočović, Petar
 4. Kočović, Vladimir
 5. Kitov, Oleg I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...