skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: CEEOL Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
BREZNO
BREZNO
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREZNO

Lacko, Richard

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.140-146

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

2
PUKANEC
PUKANEC
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUKANEC

Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.361-370

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

3
SMOLNÍK
SMOLNÍK
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMOLNÍK

Dvořáková, Daniela ; Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.436-445

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

4
SPIŠSKÁ SOBOTA
SPIŠSKÁ SOBOTA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIŠSKÁ SOBOTA

Fábrová, Karin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.466-473

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

5
BANSKÁ BELÁ
BANSKÁ BELÁ
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BANSKÁ BELÁ

Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.20-28

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Štefánik, Martin
  2. Lacko, Richard
  3. Fábrová, Karin
  4. Dvořáková, Daniela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...