skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Bridgeman Education (Bridgeman Art Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print) (detail of 70081)
C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print) (detail of 70081)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print) (detail of 70081)

Brunschwig, Hieronymus

Toàn văn sẵn có

2
C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print)
C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

C 64.g.7 f.47v-48 Methods of Distillation, illustration from 'Kleines Distillierbuch', 1500 (woodcut print)

Brunschwig, Hieronymus

Toàn văn sẵn có

3
Dialogue between the Alchemist and Nature, 1516 (vellum)
Dialogue between the Alchemist and Nature, 1516 (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialogue between the Alchemist and Nature, 1516 (vellum)

Perreal, Jean

Toàn văn sẵn có

4
C 64.g.7 f.168 Illustration of an alchemist at work, 1519 (woodcut)
C 64.g.7 f.168 Illustration of an alchemist at work, 1519 (woodcut)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

C 64.g.7 f.168 Illustration of an alchemist at work, 1519 (woodcut)

German School

Toàn văn sẵn có

5
Alchemist in his laboratory, around 1580 (b/w photo)
Alchemist in his laboratory, around 1580 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alchemist in his laboratory, around 1580 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

6
Flask and Ibis, illustration from 'De distillatione' by Giambattista della Porta, published 1610 (woodcut)
Flask and Ibis, illustration from 'De distillatione' by Giambattista della Porta, published 1610 (woodcut)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flask and Ibis, illustration from 'De distillatione' by Giambattista della Porta, published 1610 (woodcut)

Della Porta, Giambattista

Toàn văn sẵn có

7
The Alchemist, 1640 (oil on canvas)
The Alchemist, 1640 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Alchemist, 1640 (oil on canvas)

Ryckaert, David III

Toàn văn sẵn có

8
Title page to the English edition of 'A New Light on Alchemy' by Michal Sedziwoj, 1650 (print)
Title page to the English edition of 'A New Light on Alchemy' by Michal Sedziwoj, 1650 (print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Title page to the English edition of 'A New Light on Alchemy' by Michal Sedziwoj, 1650 (print)

English School

Toàn văn sẵn có

9
Thomas Norton presenting his Ordinall to Edward IV from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)
Thomas Norton presenting his Ordinall to Edward IV from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Norton presenting his Ordinall to Edward IV from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)

Vaughan, Robert

Toàn văn sẵn có

10
Great alchemists inspire work in the laboratory from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)
Great alchemists inspire work in the laboratory from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great alchemists inspire work in the laboratory from Theatrum Chemicum Britannicum, 1652 (engraving)

Vaughan, Robert

Toàn văn sẵn có

11
Portrait of a Chemical or Astronomer or Self-Portrait as an alchemist (Astronomo o Autoritratto in veste di alchimista), by Luca Giordano, 1660, 17th Century, oil on canvas
Portrait of a Chemical or Astronomer or Self-Portrait as an alchemist (Astronomo o Autoritratto in veste di alchimista), by Luca Giordano, 1660, 17th Century, oil on canvas
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of a Chemical or Astronomer or Self-Portrait as an alchemist (Astronomo o Autoritratto in veste di alchimista), by Luca Giordano, 1660, 17th Century, oil on canvas

Giordano, Luca

Toàn văn sẵn có

12
Title page to 'The Sceptical Chymist' by Robert Boyle, 1661 (print)
Title page to 'The Sceptical Chymist' by Robert Boyle, 1661 (print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Title page to 'The Sceptical Chymist' by Robert Boyle, 1661 (print)

English School

Toàn văn sẵn có

13
The Alchemist, 1663 (oil on panel)
The Alchemist, 1663 (oil on panel)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Alchemist, 1663 (oil on panel)

Bega, Cornelis

Toàn văn sẵn có

14
King watches the rain through his window from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
King watches the rain through his window from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

King watches the rain through his window from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

15
Burning a salamander from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Burning a salamander from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burning a salamander from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

16
Philosopher herald from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Philosopher herald from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosopher herald from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

17
Birds fighting from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Birds fighting from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birds fighting from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

18
King and healthy spirit guide the prince from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
King and healthy spirit guide the prince from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

King and healthy spirit guide the prince from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

19
King overjoyed at prince's return from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
King overjoyed at prince's return from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

King overjoyed at prince's return from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

20
Crowned King on throne from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Crowned King on throne from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowned King on throne from Musaeum Hermeticum, 1678 (engraving)

German School

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1920  (86)
 2. 1920đến1953  (44)
 3. 1954đến1963  (9)
 4. 1964đến2003  (11)
 5. Sau 2003  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (731)
 2. Science  (411)
 3. Chemist  (252)
 4. Laboratory  (251)
 5. Scientist  (247)
 6. Portrait  (190)
 7. Scientists  (110)
 8. Male  (110)
 9. French  (99)
 10. Scientific  (98)
 11. Trades and Professions  (68)
 12. Chemical  (64)
 13. Medicine  (63)
 14. Biology  (53)
 15. Alchemy  (51)
 16. Discovery  (48)
 17. Apparatus  (46)
 18. Equipment  (42)
 19. Medical  (34)
 20. Scientific Equipment  (33)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. French School
 2. English School
 3. German School
 4. American School
 5. Aldworth, Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...