skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of the dopamine D5 receptor (DRD5) as a susceptibility gene for cervical dystonia

Brancati, F ; Valente, E M ; Castori, M ; Vanacore, N ; Sessa, M ; Galardi, G ; Berardelli, A ; Bentivoglio, A R ; Defazio, G ; Girlanda, P ; Abbruzzese, G ; Albanese, A ; Dallapiccola, B

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 1 May 2003, Vol.74(5), p.665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3050 ; E-ISSN: 1468-330X ; DOI: 10.1136/jnnp.74.5.665 ; PMID: 12700316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atypical hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP): the value of direct DNA diagnosis.

Sessa, M ; Nemni, R ; Quattrini, A ; Del Carro, U ; Wrabetz, L ; Canal, N

Journal of Medical Genetics, 1 November 1997, Vol.34(11), p.889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2593 ; E-ISSN: 1468-6244 ; DOI: 10.1136/jmg.34.11.889 ; PMID: 9391880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sessa
  2. Sessa, M
  3. Dallapiccola, B
  4. Castori
  5. Galardi, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...