skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 150  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing the World

Edwards, Chris

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2017, Vol.60(4), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bitcoin: Under the Hood

Zohar, Aviv

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exponential Laws of Computing Growth

Denning, Peter ; Lewis, Ted

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2017, Vol.60(1), p.54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm Automation Gets Smarter

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2016, Vol.59(11), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living in a Digital World

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2011, Vol.54(10), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Accessibility So Hard?

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Road in Latin America

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2016, Vol.59(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Digital Trail

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber Insecurity and Cyber Libertarianism

Vardi, Moshe

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2017, Vol.60(5), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point/Counterpoint: The Pros and Cons of the 'PACM' Proposal

Mckinley, Kathryn ; Rosenblum, David

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: The Death of Big Software

Andriole, Stephen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2017, Vol.60(12), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Theory Without Experiments: Have We Gone Too Far?

Mitzenmacher, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DevOps Delivers

Forsgren, Nicole

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2018, Vol.61(4), p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research for Practice: Distributed Consensus and Implications of NVM on Database Management Systems

Bailis, Peter ; Fournier, Camille ; Arulraj, Joy ; Pavlo, Andrew

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2016, Vol.59(11), p.52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rich Data, Poor Fields

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2016, Vol.59(3), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Computing: Thinking Outside the Continent

Best, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2014, Vol.57(4), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Technology and the Failure of the University

Lucas, Henry

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2018, Vol.61(1), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconventional Computing

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2014, Vol.57(10), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wisdom of Older Technology (Non)Users

Knowles, Bran ; Hanson, Vickil

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2018, Vol.61(3), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of a Solid-State Drive

Cornwell, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2012, Vol.55(12), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 150  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (149)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (7)
 3. 2009đến2010  (12)
 4. 2011đến2013  (46)
 5. Sau 2013  (82)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cerf, Vinton G.
 2. Churchill, Elizabeth
 3. Cerf, Vinton
 4. Geller, Tom
 5. Cusumano, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...