skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Cơ sở dữ liệu: American Economic Association (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

The American Economic Review, Aug 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Specialization, Immigration, and Wages

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

American Economic Journal: Applied Economics, 2009, Vol.1(3), pp.135-169 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-7790 ; DOI: 10.1257/app.1.3.135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Productivity, and Labor Markets †

Peri, Giovanni

Journal of Economic Perspectives, 2016, Vol.30(4), pp.3-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.30.4.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants' Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data

Foged, Mette ; Peri, Giovanni ; Foged, Mette ; Peri, Giovanni

American Economic Journal. Applied Economics, Apr 2016, Vol.8(2), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19457782 ; E-ISSN: 19457790 ; DOI: 10.1257/app.20150114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Economics by George J. Borjas: A Review Essay †

Card, David ; Peri, Giovanni

Journal of Economic Literature, 2016, Vol.54(4), pp.1333-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515 ; DOI: 10.1257/jel.20151248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...