skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Alexander Street Press xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Available light anthropological reflections on philosophical topics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Available light anthropological reflections on philosophical topics

Geertz, Clifford

E-ISBN 0691049742 ; E-ISBN 0691089566 ; E-ISBN 9780691089560 ; E-ISBN 9781400823406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Consuming the inedible neglected dimensions of food choice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consuming the inedible neglected dimensions of food choice

Jeremy Macclancy

E-ISBN 1845453530 ; E-ISBN 184545684X ; E-ISBN 9780857455338 ; E-ISBN 9781845453534 ; E-ISBN 9781845456849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cultural intelligence living and working globally, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural intelligence living and working globally, second edition

Thomas, David C

E-ISBN 9781576756256 ; E-ISBN 9781576757994

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Food in zones of conflict cross-disciplinary perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food in zones of conflict cross-disciplinary perspectives

Collinson, Paul

E-ISBN 9781782384038 ; E-ISBN 9781782384045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Genocide and settler society Frontier violence and stolen indigenous children in Australian history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genocide and settler society Frontier violence and stolen indigenous children in Australian history.

Moses, A. Dirk;

E-ISBN 9781571814104 ; E-ISBN 9781571814111 ; E-ISBN 9781782381693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Genocide on settler frontiers when hunter-gatherers and commercial stock farmers clash.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genocide on settler frontiers when hunter-gatherers and commercial stock farmers clash.

Adhikari, Mohamed;

E-ISBN 1782387382 ; E-ISBN 1782387390 ; E-ISBN 9781782387381 ; E-ISBN 9781782387398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Marking time on the anthropology of the contemporary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marking time on the anthropology of the contemporary

Rabinow, Paul

E-ISBN 0691133638 ; E-ISBN 069113362X ; E-ISBN 9780691133638 ; E-ISBN 9780691133621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Macbeth, Helen M
  2. Macbeth, Helen
  3. Moses, A. Dirk
  4. Macclancy, Jeremy
  5. Geertz, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...