skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Alexander Street Press xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
It''s Not Like I''m Poor How Working Families Make Ends Meet in a Post-Welfare World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

It''s Not Like I''m Poor How Working Families Make Ends Meet in a Post-Welfare World

Halpern - Meekin, Sarah; Edin, Kathryn ; Tach, Laura ; Sykes, Jennifer

ISBN: 9780520275348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Whose Child Am I? Unaccompanied, Undocumented Children in U.S. Immigration Custody
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Child Am I? Unaccompanied, Undocumented Children in U.S. Immigration Custody

Terrio, Susan J

ISBN: 9780520281486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Collected poems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collected poems

Cham-Graham, Isatou Alwar

Black women writers

Toàn văn sẵn có

4
Louisa Stuart Costello
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Louisa Stuart Costello

O'Connell, Michelle

Irish women poets of the Romantic period

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Ireland and romanticism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland and romanticism

Behrendt, Stephen C

Irish women poets of the Romantic period

Toàn văn sẵn có

6
Gardening in the tropics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gardening in the tropics

Senior, Olive Marjorie

Black women writers

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Gardening in the tropics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gardening in the tropics

Senior, Olive

Caribbean literature

Toàn văn sẵn có

8
The runaway
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The runaway

Niggli, Josephina

Latino literature

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The end of the west
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the west

Flores-Williams, Jason

Latino literature

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Madonna
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madonna

Argüelles, Ivan

Latino literature

Toàn văn sẵn có

11
Borrowed time
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borrowed time

Shetty, Manohar

South and Southeast Asian literature

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Short stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short stories

Ghosal

South and Southeast Asian literature

Toàn văn sẵn có

13
Cuentos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuentos

Zeno Gandia, Manuel

Caribbean literature

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Credo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Credo

Barth, Karl

Digital Karl Barth library

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (2)
 2. 1958đến1997  (2)
 3. 1998đến2004  (2)
 4. 2005đến2008  (5)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Senior, Olive Marjorie
 2. Terrio, Susan J.
 3. Flores-Williams, Jason
 4. Sykes, Jennifer
 5. Edin, Kathryn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...