skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Cơ sở dữ liệu: AgEcon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Immigration in Western Germany in the 1990’s

D’amuri, Francesco ; Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni

Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)>Knowledge, Technology, Human Capital Working Papers, 2008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

GC 145.2010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and National Wages: Clarifying the Theory and the Empirics

Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni

KTHC 77.2008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the U.S

Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni

KTHC Nota di Lavoro 52.2006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ottaviano, Gianmarco I.P
  2. Peri, Giovanni
  3. D’amuri, Francesco
  4. Wright, Greg C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...