skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Cơ sở dữ liệu: ACLS Humanities E-Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heroes and villains: creating national history in contemporary Ukraine

Marples, David R

ISBN: 9-637326-98-7 ; ISBN: 978-9637326981

Toàn văn sẵn có

2
Gendering modern German history rewriting historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering modern German history rewriting historiography

Hagemann, Karen

E-ISBN 1845452070 ; E-ISBN 9780857457042 ; E-ISBN 9781845452070 ; E-ISBN 9781845454425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory of transnational history: Ukraine and recent Ukrainian historiography

Kasʹi︠a︡nov, H. V. (Heorhiĭ Volodymyrovych) ; Ther, Philipp

ISBN: 9-639776-26-2 ; ISBN: 978-9639776265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bones of contention: the living archive of Vasil Levski and the making of Bulgaria's national hero

Todorova, Marii︠a︡ Nikolaeva

ISBN: 9-639776246 ; ISBN: 978-9639776241

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Jewish is Jewish history?

Rosman, Murray Jay

ISBN: 1-904113346 ; ISBN: 978-1904113348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference

Chakrabarty, Dipesh

ISBN: 0-691049-08-4 ; ISBN: 6-91049092 ; ISBN: 978-0-691049-08-3 ; ISBN: 978-0691049090 ; ISBN: 978-0511098192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who will write our history?: Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabes Archive

Kassow, Samuel D

ISBN: 2-53349087 ; ISBN: 978-0253349088 ; ISBN: 978-0253000033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided memory: the Nazi past in the two Germanys

Herf, Jeffrey

ISBN: 0-674213-03-3 ; ISBN: 6-74213041 ; ISBN: 978-0674213-03-6

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering the year of the French: Irish folk history and social memory

Beiner, Guy

ISBN: 2-99218201 ; ISBN: 0-299218-24-4 ; ISBN: 978-0299218201 ; ISBN: 978-0299218-24-9

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our knowledge of the past: a philosophy of historiography

Tucker, Aviezer

ISBN: 0-521834-15-5 ; ISBN: 978-0521834155 ; ISBN: 978-0511434846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish scholarship and culture in nineteenth-century Germany: between history and faith

Roemer, Nils H

ISBN: 0-299211-70-3 ; ISBN: 978-0299211-70-7

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetics of the new history: French historical discourse from Braudel to Chartier

Carrard, Philippe

ISBN: 0-801852-33-1 ; ISBN: 978-0801852-33-6

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical evidence and argument

Henige, David P

ISBN: 0-299214-10-9 ; ISBN: 978-0299214-10-4

Toàn văn sẵn có

14
Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)

Jörn Rüsen

E-ISBN 157181454X ; E-ISBN 1571817816 ; E-ISBN 9781571814548 ; E-ISBN 9781571817815 ; E-ISBN 9781782389835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization

Rothberg, Michael

ISBN: 080476218X ; ISBN: 978-0804762182

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabs in history

Lewis, Bernard

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A shared world: Christians and Muslims in the early modern Mediterranean

Greene, Molly

ISBN: 6-91095426 ; ISBN: 978-0691095424 ; ISBN: 978-0773564633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of the form: narrative discourse and historical representation

White, Hayden V.

ISBN: 8-01829372

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time's reasons: philosophies of history old and new

Krieger, Leonard

ISBN: 0-226453-00-6 ; ISBN: 978-0226453-00-2

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anzac memories: living with the legend

Thomson, Alistair

ISBN: 0-195534-91-3 ; ISBN: 1-95537432 ; ISBN: 978-0195534-91-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (3)
 2. 1992đến1994  (3)
 3. 1995đến2001  (6)
 4. 2002đến2007  (10)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kassow, Samuel D
 2. Marples, David R
 3. Bentley, Michael
 4. Greene, Molly
 5. Carrard, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...