skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: ACLS Humanities E-Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Americanizing the movies and "movie-mad" audiences, 1910-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the movies and "movie-mad" audiences, 1910-1914

Abel, Richard

E-ISBN 0520247426 ; E-ISBN 0520247434 ; E-ISBN 9780520247437 ; E-ISBN 9780520939523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt Flashpoints (Berkeley, Calif.) 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt Flashpoints (Berkeley, Calif.) 5.

Tageldin, Shaden M

ISBN10: 0520265521 ; ISBN13: 9780520265523 ; E-ISBN10: 0520950046 ; E-ISBN13: 9780520950047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flesh and fish blood: postcolonialism, translation, and the vernacular

Shankar, Subramanian

ISBN: 0520272-52-8 ; ISBN: 978-0520272-52-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Masculinities in polish, czech and slovak cinema black peters and men of marble
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masculinities in polish, czech and slovak cinema black peters and men of marble

Ewa Mazierska

E-ISBN 1845455401 ; E-ISBN 9781782382164 ; E-ISBN 9781845455408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Hollywood and the Culture Elite How the Movies Became American
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollywood and the Culture Elite How the Movies Became American

Peter Decherney

E-ISBN 0231133766 ; E-ISBN 9780231133777 ; E-ISBN 9780231508513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The social space of language vernacular culture in British colonial Punjab
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social space of language vernacular culture in British colonial Punjab

Mir, Farina

E-ISBN 0520262697 ; E-ISBN 9780520262690 ; E-ISBN 9780520947641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A year of revolutions Fanny Lewalds recollections of 1848

Hanna Ballin Lewis

E-ISBN 1571810994 ; E-ISBN 9781571810991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Dismantling the dream factory gender, german cinema, and the postwar quest for a new film language (Film europa: german cinema in an international context)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dismantling the dream factory gender, german cinema, and the postwar quest for a new film language (Film europa: german cinema in an international context)

Hester Baer

E-ISBN 184545605X ; E-ISBN 9781845456054 ; E-ISBN 9781845459451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Body shots early cinema's incarnations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body shots early cinema's incarnations

Auerbach, Jonathan

E-ISBN 0520252594 ; E-ISBN 9780520252592 ; E-ISBN 9780520252936 ; E-ISBN 9780520941199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Through other continents american literature across deep time.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through other continents american literature across deep time.

Dimock, Wai Chee

E-ISBN 0691114498 ; E-ISBN 1400829526 ; E-ISBN 9780691114507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hanna Ballin Lewis
 2. Decherney, Peter
 3. Shankar, Subramanian
 4. Tageldin, Shaden M
 5. Mazierska, Ewa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...