skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Musically Finer Things ... in Sports

King, David

Information Today, Dec 2013, Vol.30(11), p.38

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All Aussie music all the time. (Brief Article)

Duffy, Thom

Billboard, Nov 12, 1994, Vol.106(46), p.72(1)

ISSN: 0006-2510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical music to get publicity blitz

Christman, Ed

Billboard, Jun 18, 1994, p.1

ISSN: 00062510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infants tune up to music's core qualities

Bower, Bruce

Science News, Sep 7, 1996, Vol.150(10), p.151

ISSN: 00368423 ; E-ISSN: 19430930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Move Over, Madonna

Marcom, John, Jr.;

Forbes, Oct 29, 1990, Vol.146(10), p.124

ISSN: 00156914 ; E-ISSN: 26091445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio songs

Robinson, John

American Demographics, Sep 1996, Vol.18(9), p.60

ISSN: 01634089 ; E-ISSN: 2163-5897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical muse. (Microsoft's Music Central 96 music clearinghouse CD-ROM) (Software Review)(Evaluation)(Brief Article)

Richardson, Derk

PC World, Jan, 1996, Vol.14(1), p.332(1)

ISSN: 0737-8939

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. OneFile (GALE)  (7)
 2. ABI/INFORM Global  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marcom, John, Jr.
 2. King, David
 3. Duffy, Thom
 4. Robinson, John P.
 5. Bower, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...