skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Geophysics xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic surveys to end year on active note: Arctic regions make a strong showing among the plans.(Geology & Geophysics)

Kliewer, Gene

Offshore, Nov, 2013, Vol.73(11), p.76(2)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What’s Next For Subsalt?

Duey, Rhonda

E & P, Nov 2017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back To Basics On Seabed Surveys

Duey, Rhonda

E & P, Feb 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing, integrating data types positions salt flank

O'Brien, John ; Mallick, Brian ; Li, Yingping ; Wang, Dapeng ; Dushman, David

Offshore, Jul 2005, Vol.65(7), pp.80-81

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back On Solid Ground

Duey, Rhonda

E & P, Jun 2017

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating Crowded Waters

Duey, Rhonda

E & P, Aug 2017

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBS to monitor Ekofisk reservoir

Kliewer, Gene

Offshore, Nov 2008, p.32

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aeromagnetic survey begins in Mekong Delta.(GEOSCIENCES)

Kliewer, Gene

Offshore, June, 2007, Vol.67(6), p.32(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...