skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 412  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(13)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction

School Library Journal, Vol.65(3), p.1

ISSN: 03628930

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(12)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(11)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Reading

School Library Journal, Vol.65(2), p.135

ISSN: 03628930

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle To High School

School Library Journal, Vol.65(2), p.130

ISSN: 03628930

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(8)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(7)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(50)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Print

School Library Journal, Vol.64(13), p.43

ISSN: 03628930

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(48)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(48)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(40)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(36)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(35)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(33)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(32)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(31)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(28)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(24)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 412  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (15)
 2. 1996đến2000  (68)
 3. 2001đến2005  (52)
 4. 2006đến2011  (95)
 5. Sau 2011  (182)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Hoffert, Barbara
 3. Gregory, Gwen
 4. Scales, Pat
 5. Gregory, Gwen M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...