skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for change

Robeznieks, Andis

Modern Healthcare, Aug 26, 2013, Vol.43(34), pp.24-25

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free-standing ERs eye lobbying to win state approval for growth

Royse, David

Modern healthcare, August 2016, Vol.45(27), pp.14-15

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 30387957 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical-device makers step up lobbying to kill ACA tax

Demko, Paul

Modern healthcare, 09 March 2015, Vol.45(10), pp.12-3

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 25980083 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying as a potent political marketing tool for firm performance: A closer look

Anderson, Jeffrey E. ; Martin, Silvia L. ; Lee, Ruby P.

Psychology & Marketing, July 2018, Vol.35(7), pp.511-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-6046 ; E-ISSN: 1520-6793 ; DOI: 10.1002/mar.21102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying versus corruption (Forum)

Giovannoni, Francesco

CESifo DICE report : journal for institutional comparisons, 2011, Vol.9(1), pp. 12-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-0663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying is power

Yanik, Kevin

LP - Gas, Jul 2012, Vol.72(7), p.15

ISSN: 00247103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIG BUCKS ARE BACKING BIG DATA'S LOBBYING EFFORTS ON CAPITOL HILL

Kaye, Kate

Advertising Age, Mar 11, 2013, Vol.84(10), p.20

ISSN: 00018899

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM report hints at lobbying.(EDITORIAL)

Smith, J.J.

Government Video, 2013, Vol.24(7), p.4(1)

ISSN: 1087-917X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

340B: How a program to help the poor has become a take-no-prisoners lobbying fight

Luthi, Susannah

Modern Healthcare, Jul 23, 2018, Vol.48(30), p.6

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying approaches

Anonymous

LP - Gas, Jul 2015, Vol.75(7), p.32

ISSN: 00247103

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING 101

Ray-Leonetti, Jamie

NonProfit Pro, Jul 2015, Vol.13(6), p.10,8

ISSN: 23765828 ; E-ISSN: 23816929

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying under scrutiny

Magee, Kate

PR Week, Apr 20, 2012, pp.20-21

ISSN: 0267-6087

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wal-Mart Lobbying In Spotlight In India

Saini, Mayu

WWD, Dec 12, 2012, Vol.204(121), p.2

ISSN: 01495380

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for livelihood

Anonymous

Valuation, Third Quarter 2017, Vol.22(3), p.3

ISSN: 23305886

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calling time on excessive lobbying

Gantly, Dara

Irish Medical Times, Dec 9, 2016, Vol.50(44), p.19

ISSN: 0047147X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern lobbying a relationship market ; rent seeking (Forum)

Groll, Thomas; Mckinley, Maggie

CESifo DICE report : journal for institutional comparisons, 2015, Vol.13(3), pp. 15-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-0663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying private interests and public conduct (Forum)

Polkowski, Andreas

CESifo DICE report : journal for institutional comparisons, 2011, Vol.9(1), pp. 3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-0663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nasdaq caught out in lobbying

Hilton, Anthony

PR Week, Jan 21, 2011, p.14

ISSN: 0267-6087

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying pressure stepped up

Appleby, Matthew

Horticulture Week, Apr 3, 2015, p.14

ISSN: 02699478

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying's open book

Cartmell, Matt

PR Week, May 11, 2012, pp.16-17

ISSN: 0267-6087

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.757)
 2. Toàn văn trực tuyến (27.320)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (34)
 2. 1976đến1985  (376)
 3. 1986đến1995  (5.952)
 4. 1996đến2006  (36.145)
 5. Sau 2006  (55.084)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (54.005)
 2. Tin tức  (33.234)
 3. Tài nguyên văn bản  (9.787)
 4. Bình xét khoa học  (293)
 5. Khác  (204)
 6. Trang Web  (40)
 7. Sách  (2)
 8. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Us  (15.072)
 2. Lobbying  (12.491)
 3. Business-Government Relations  (9.500)
 4. Western Europe  (6.761)
 5. Short Article  (6.450)
 6. United Kingdom  (6.228)
 7. Legislation  (6.198)
 8. Non-Profit Institutions  (5.647)
 9. Associations  (5.631)
 10. Regulation  (4.719)
 11. Bills  (4.537)
 12. Health Care Industry  (3.592)
 13. Social Policy  (2.024)
 14. Politics  (1.453)
 15. Medicare  (1.202)
 16. Lobbyists  (969)
 17. Health Administration  (575)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97.412)
 2. German  (71)
 3. French  (57)
 4. Spanish  (24)
 5. Czech  (6)
 6. Welsh  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Dutch  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Singleton, David
 3. Stoffer, Harry
 4. Ellis, Kristi
 5. Sissell, Kara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...