skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlines of National Self-Consciousness: From Sobesednik to Sovremennik

Klimova, Svetlana

Social Sciences, 2012, Vol.43(3), pp.45-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of the National and International in the Soviet Nationalities Policy and Propaganda in 1944--The First Half of 1945

Sinitsyn, Fyodor

Social Sciences, 2010, Vol.41(3), pp.34-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solzhenitsyn's Nation-Building Paradigm, or Twenty Years Later

Krasnov, Mikhail

Social Sciences, 2011, Vol.42(2), pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russian Question in the Context of Ethnonational Relations in Russia

Pergudov, S

Social Sciences, 2013, Vol.44(4), pp.56-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Ethnodeterminism and Aspects of Its Philosophical Critique

Natalya Avtonomova

Social Sciences,  Vol.39, 2008, Vol.39(2), pp.79-92 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Idea in Western Europe in Modern Times. Historical Essays

R. Kaplanov

Social Sciences, 2007, Vol.38(1), pp.146-149 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial Discourse in Latin American and Russian Ideas of Civilization

Igor Ionov

Social Sciences,  Vol.39, 2008, Vol.39(4), pp.77-94 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Phenomenon of Negative Mobilization

Gudkov, Lev

Social Sciences, 2006, Vol.37(3), pp.77-90,2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Mechanisms of Xenophobia

Soldatova, Galina

Social Sciences, 2007, Vol.38(2), pp.104-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ontology of Diversity (Interpreting Article 13 of the Constitution of the Russian Federation)

Krasnov, Mikhail

Social Sciences, 2007, Vol.38(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrorism in the Present-Day World: An Interdisciplinary Analysis (A Roundtable Discussion)

Shulgin, N

Social Sciences, 2006, Vol.37(1), pp.110-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana

Dandolo, Francesco

The Journal of European Economic History, Vol.37(2/3), pp.537-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03915115 ; E-ISSN: 24998281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impresa e industria in Italia dall'Unita a oggi (Enterprise and Industry in Italy from Unification to the Present]

Loromer, David

Business History Review, Vol.75(3), pp.676-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuale di economia politica

Mornati, Fiorenzo

History of Political Economy, 2008, 2007, Vol.40(4), p.714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2702 ; E-ISSN: 1527-1919 ; DOI: 10.1215/00182702-2008-035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hopkins, Lewis D;

Social Science Japan Journal, Oct 1999, Vol.2(2), p.273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Krasnov, Mikhail
 2. Maifreda, G
 3. Dandolo, Francesco
 4. Ionov, Igor
 5. Efirov, Svetozar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...