skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road area detection method based on DBNN for robot navigation using single camera in outdoor environments

Khalilullah, K.M. Ibrahim ; Ota, Shunsuke ; Yasuda, Toshiyuki ; Jindai, Mitsuru

Industrial Robot: An International Journal, 19 March 2018, Vol.45(2), pp.275-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X ; E-ISSN: 1758-5791 ; DOI: 10.1108/IR-08-2017-0139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-directed affordance prediction at the subtask level

Min, Huaqing ; Yi, Chang'an ; Luo, Ronghua ; Zhu, Jinhui

Industrial Robot: An International Journal, 18 January 2016, Vol.43(1), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X ; E-ISSN: 1758-5791 ; DOI: 10.1108/IR-05-2015-0084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerating autonomous learning by using heuristic selection of actions

Bianchi, Reinaldo ; Ribeiro, Carlos ; Costa, Anna

Journal of Heuristics, 2008, Vol.14(2), pp.135-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-1231 ; E-ISSN: 1572-9397 ; DOI: 10.1007/s10732-007-9031-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Homing: Surfing on the Epipoles

Basri, Ronen ; Rivlin, Ehud ; Shimshoni, Ilan

International Journal of Computer Vision, 1999, Vol.33(2), pp.117-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1008194012143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ANFIS-based Optimized Fuzzy-multilayer Decision Approach for a Mobile Robotic System in Ever-changing Environment

Kamil, Farah ; Hong, Tang ; Khaksar, Weria ; Zulkifli, Norzima ; Ahmad, Siti

International Journal of Control, Automation and Systems, 2019, Vol.17(1), pp.253-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-6446 ; E-ISSN: 2005-4092 ; DOI: 10.1007/s12555-017-0068-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage, Exploration and Deployment by a Mobile Robot and Communication Network

Batalin, Maxim ; Sukhatme, Gaurav

Telecommunication Systems, 2004, Vol.26(2), pp.181-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1023/B:TELS.0000029038.31947.d1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamical Model of Visually-Guided Steering, Obstacle Avoidance, and Route Selection

Fajen, Brett ; Warren, William ; Temizer, Selim ; Kaelbling, Leslie

International Journal of Computer Vision, 2003, Vol.54(1), pp.13-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1023701300169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralized Three Dimensional Formation Building Algorithms for a Team of Nonholonomic Mobile Agents

Nazarzehi, Valimohammad ; Savkin, Andrey

International Journal of Control, Automation and Systems, 2019, Vol.17(5), pp.1283-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-6446 ; E-ISSN: 2005-4092 ; DOI: 10.1007/s12555-018-0283-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient strategy for robot navigation in unknown environment

Mei, Aohan ; Igarashi, Yoshihide

Information Processing Letters, 1994, Vol.52(1), pp.51-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; E-ISSN: 1872-6119 ; DOI: 10.1016/0020-0190(94)90140-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Igarashi, Yoshihide
 2. Khalilullah, K.M. Ibrahim
 3. Jindai, Mitsuru
 4. Shimshoni, Ilan
 5. Zhu, Jinhui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...