skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Fernández-Huertas Moraga, Jesús ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Fernández-Huertas Moraga, Jesus ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Moraga, Jesús ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradable Immigration Quotas

Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Immigration Policies: Preliminary Evidence from IMPALA

Beine, Michel ; Burgoon, Brian B ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Thielemann, Eiko

CESifo Economic Studies, 2015, Vol. 61(3-4), pp.527-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-241X ; E-ISSN: 1612-7501 ; DOI: 10.1093/cesifo/ifu038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Immigration Policies: Preliminary Evidence from IMPALA

Beine, Michel ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Thielemann, Eiko

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, migrants' education and immigration policy: Theory and evidence from bilateral data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

Regional Science and Urban Economics, Sep 2012, Vol.42(5), p.817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01660462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Structure of Immigration to the OECD: What Welfare Effects on Member Countries?(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Burzynski, Michal ; Docquier, Frederic ; Rapoport, Hillel

IMF Economic Review, 2018, Vol.66(3), p.564(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-4161 ; DOI: 10.1057/s41308-018-0059-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Future of the Welfare State in Europe

Alesina, Alberto ; Harnoss, Johann ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven's Swing Door: Endogenous Skills, Migration Networks, and the Effectiveness of Quality‐Selective Immigration Policies

Bertoli, Simone ; Rapoport, Hillel

Scandinavian Journal of Economics, April 2015, Vol.117(2), pp.565-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0347-0520 ; E-ISSN: 1467-9442 ; DOI: 10.1111/sjoe.12095

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Immigration in Developed Countries: Insights from Recent Economic Research

Edo, Anthony ; Ragot, Lionel ; Rapoport, Hillel ; Sardoschau, Sulin ; Steinmayr, Andreas

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wages and the Labor Market Effects of Immigration

Edo, Anthony ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, Migrants' Education and Immigration Policy: Theory and Evidence from Bilateral Data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, Migrants' Education and Immigration Policy: Theory and Evidence from Bilateral Data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, Migrants' Education and Immigration Policy: Theory and Evidence from Bilateral Data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, Migrants'Education and Immigration Policy: Theory and Evidence from Bilateral Data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Structure of Immigration to the OECD: What Welfare Effects on Member Countries?

Burzynski, Michal ; Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven's Swing Door: Endogenous Skills, Migration Networks and the Effectiveness of Quality-Selective Immigration Policies

Bertoli, Simone ; Rapoport, Hillel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2009  (6)
 3. 2010đến2012  (19)
 4. 2013đến2016  (19)
 5. Sau 2016  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rapoport, Hillel
 2. Rapoport, H.
 3. Docquier, Frédéric
 4. Docquier, Frederic
 5. Docquier, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...