skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Will Tell.(Did America Get China Wrong? The Engagement Debate)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2018, Vol.97(4), p.190(3)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American Power

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, December 2002, Vol.117(4), pp.545-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/798134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for deep engagement. (military presence in East Asia)(East Asian Security)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1995, Vol.74(4), p.90(13)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What new world order?

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Spring, 1992, Vol.71(2), p.83(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peering into the future. (post-Cold War international relations)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1994, Vol.73(4), p.82(12)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap between Theory and Policy.(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Psychology, August, 2008, Vol.29(4), p.593(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2006, Vol.85(4), p.139

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20032047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. power and strategy after Iraq

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 2003, Vol.82(4), pp.60-73

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Globalization's Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization's Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2001, Vol.80(4), p.2

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20050221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms control after the Cold War

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1989, Vol.68(5), pp.42-64

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and interdependence in the information age

Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Sept-Oct, 1998, Vol.77(5), p.81(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining the national interest

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1999, Vol.78(4), pp.22-35

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
America's Information Edge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Information Edge

Nye, Joseph S. ; Owens, William A.

Foreign Affairs, 1996, Vol.75(2), p.20

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20047486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Can America Manage Its Soviet Policy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can America Manage Its Soviet Policy?

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1984, Vol.62(4), p.857

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Farewell to Arms Control?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farewell to Arms Control?

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1986, Vol.65(1), p.1

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20042859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Cuban Missile Crisis Revisited
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cuban Missile Crisis Revisited

Blight, James G. ; Nye, Joseph S. ; Welch, David A.

Foreign Affairs, 1987, Vol.66(1), p.170

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20043297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Governance in a Globalizing World
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in a Globalizing World

Ikenberry, G. John ; Nye, Joseph S. ; Donahue, John D.

Foreign Affairs, 2001, Vol.80(3), p.133

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20050171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Democracy.com: Governance in a Networked World
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy.com: Governance in a Networked World

Ikenberry, G. John ; Kamarck, Elaine Ciulla ; Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2000, Vol.79(3), p.160

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20049744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Governance in a Globalizing World
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in a Globalizing World

Sanchez, Omar ; Nye, Joseph S. ; Donahue, John D.

Latin American Politics and Society, 22/2002, Vol.44(2), p.165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531426X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3177105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (3)
 2. 1989đến1994  (3)
 3. 1995đến1998  (3)
 4. 1999đến2002  (7)
 5. Sau 2002  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nye, Joseph S
 2. Nye, Joseph
 3. Joseph S. Nye
 4. Nye, Js
 5. Nye, Joseph S. , Jr.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...