skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GREAT GUSTO

Braden, Bill

Canadian Mining Journal, May 2012, pp.44-49

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik delivers: diamond mine comes up with the goods

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Feb/Mar 2003

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where the smart mining money is going: tapping into natural resources. Diavik prepares to be Canada's second diamond mine

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Dec 1998, Vol.119(6), pp.14-15+

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World-class diamonds (Recoverable diamond values in NWT compared with world mines)

Canadian Mining Journal, Feb 1997, p.34

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floating drillrig

Kouptchinski, I ; Kouptchinski, V

Canadian Mining Journal, Dec 2004, Vol.125(7), pp.14-15

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability, continuity touted in Top 100 list

Dobson, Sarah

Canadian HR Reporter, Nov 2, 2009, Vol.22(19), p.1,19

ISSN: 0838228X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making huge strides

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Aug 2008, Vol.129(6), pp.34-35

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DRC Resources taking another good look at Afton

Liles, Patricia

Canadian Mining Journal, Feb 2005, pp.16-17

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aber: A quick study on the market

Dawson, Steven

Canadian Mining Journal, Oct 2003, Vol.124(7), p.25

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ashton waltzes to centre stage in Quebec diamond play

Phillips, Pam

Canadian Mining Journal, Sep 2005, Vol.126(6), pp.17-19

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aboriginal partnerships in Canada: focus on the Diavik Diamond Mine

Missens, Richard ; Anderson, Robert

Journal of Enterprising Communities, 2007, Vol.1(1), pp.54-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17506204 ; E-ISSN: 17506212 ; DOI: 10.1108/17506200710736267

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Beers' NWT diamond cannery takes shape

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Dec 2004, pp.9-10

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diamond producer waves Canadian flag

Cuthbert, Wendy

Strategy, Nov 22, 1999, Vol.11(8), p.25

ISSN: 11874309

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AROUND THE WORLD: CANADA

Anonymous

Engineering and Mining Journal, Jan 2004, Vol.205(1), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00958948

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diamond processing moves north

Anonymous

Canadian Mining Journal, Oct 1998, Vol.119(5), p.15

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BHP/Dia Met get federal go-ahead

Anonymous

Canadian Mining Journal, Dec 1996, p.25

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where the smart mining money is going

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Dec 1998, Vol.119(6), pp.14-18

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAC de Gras mine taking shape

Anonymous

Canadian Mining Journal, Aug 1997, p.29

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interview with Pierre Corbeil

Anonymous

Canadian Mining Journal, Oct 2004, Vol.125(5), p.8

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik delivers

Werniuk, Jane

Canadian Mining Journal, Feb/Mar 2003, pp.10-16

ISSN: 00084492 ; E-ISSN: 19233418

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến1998  (22)
 3. 1999đến2001  (8)
 4. 2002đến2005  (26)
 5. Sau 2005  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (45)
 2. Tin tức  (18)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Werniuk, Jane
 3. Fennell, Tom
 4. Gray, John
 5. Dana, Leo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...