skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Mar 31, 1994, Vol.157(13), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Jun 23, 1994, Vol.157(25), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

U.S. News & World Report, May 9, 1994, Vol.116(18), p.14

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Ullmann, Owen

Bloomberg Businessweek, Jan 31, 1994, Issue 3356, p.41

ISSN: 00077135

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

U.S. News & World Report, Jan 10, 1994, Vol.116(1), p.9

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online newsrooms and public diplomacy

Lee, Seow Ting ; Lin, Julian

Public Relations Review, September 2015, Vol.41(3), pp.373-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.02.009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Diplomacy

Trager, Robert

International Organization, Jul 2011, Vol.65(3), pp.469-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Korean perspectives on U.S. internet public diplomacy

Seo, Hyunjin ; Kinsey, Dennis F.

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.594-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.06.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy

Samuel-Azran, Tal; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1293-1311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Uses of Mediated Public Diplomacy: International Reaction to U.S. Tourism Advertising

Fullerton, Jami A ; Kendrick, Alice; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1332-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace Before Freedom: Diplomacy and Repression in Sadat's Egypt

Brownlee, Jason

Political Science Quarterly, December 2011, Vol.126(4), pp.641-668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2011.tb00715.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomat in Chief? Assessing the Influence of Presidential Evaluations on Public Diplomacy Outcomes Among Foreign Publics

Golan, Guy J ; Yang, Sung-Un; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1277-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Light in the Forest: Brazil's Fight to Save the Amazon and Climate-Change Diplomacy

Tollefson, Jeff

Foreign Affairs, Mar/Apr 2013, Vol.92(2), pp.141-151

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J. ; Carroll, Terrance R.

Public Relations Review, November 2012, Vol.38(4), pp.630-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.06.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy meets social media: A study of the U.S. Embassy's blogs and micro-blogs

Zhong, Xin ; Lu, Jiayi

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.542-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.07.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond a dyadic approach to public diplomacy: Understanding relationships in multipolar world

Yang, Aimei ; Klyueva, Anna ; Taylor, Maureen

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.652-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21.773)
 2. Toàn văn trực tuyến (29.827)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (1.249)
 2. 1960đến1974  (1.047)
 3. 1975đến1989  (2.237)
 4. 1990đến2005  (18.931)
 5. Sau 2005  (38.133)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (61.464)
 2. Spanish  (123)
 3. German  (111)
 4. French  (85)
 5. Portuguese  (77)
 6. Lithuanian  (29)
 7. Korean  (27)
 8. Turkish  (24)
 9. Slovak  (15)
 10. Chinese  (12)
 11. Polish  (6)
 12. Norwegian  (5)
 13. Japanese  (5)
 14. Dutch  (5)
 15. Russian  (3)
 16. Italian  (3)
 17. Romanian  (2)
 18. Hungarian  (1)
 19. Czech  (1)
 20. Malay  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Watkins, Eric
 3. Klein, Joe
 4. Cull, Nicholas
 5. Cull, Nicholas J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...