skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics, Apr 2012, Vol.40(2), p.759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00905364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4018/jdm.2005040102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Zhi
  2. He, Z.
  3. Jing, B.-Y.
  4. Darmont, J.
  5. Zhi Liu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...