skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 241.908  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, Nov/Dec 2013, Vol.30(6), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Kinetic Interactions for Organic User Interfaces

Parkes, Amanda ; Poupyrev, Ivan ; Ishii, Hiroshi

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2008, Vol.51(6), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Interaction Testing: Incorporating Event Context

Yuan, Xun ; Cohen, Myra ; Memon, Atif

IEEE Transactions on Software Engineering, Jul/Aug 2011, Vol.37(4), pp.559-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2010.50

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chatbots introduce conversational user interfaces.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, Jan-Feb, 2017, Vol.41(1), p.56(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology Based Model for Supporting Dynamic and Adaptive User Interfaces

Castillejo, Eduardo ; Almeida, Aitor ; López-De-Ipiña, Diego

International Journal of Human-Computer Interaction, 02 September 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2014.927287

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Distributable User Interfaces in CSCL In-Situ Classrooms

Tesoriero, Ricardo ; Altalhi, Abdulrahman H

International Journal of Human–Computer Interaction, 02 September 2018, Vol.34(9), p.861-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2017.1399625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A usability study of taxonomy visualisation user interfaces in digital repositories

Paulo Alonso Gaona García ; David Martín-Moncunill ; Salvador Sánchez-Alonso ; Ana Fermoso García

Online Information Review, 2014, Vol.38(2), p.284-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-03-2013-0051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Collaborative Critique: An Inspection Method for Expert Evaluation of User Interfaces

Lucas, Wendy ; Babaian, Tamara

International Journal of Human-Computer Interaction, 14 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2015.1067500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 25 August 2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating Event Sequence-Based Test Cases Using GUI Runtime State Feedback

Yuan, Xun ; Memon, Atif

IEEE Transactions on Software Engineering, Jan/Feb 2010, Vol.36(1), pp.81-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2009.68

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safer User Interfaces: A Case Study in Improving Number Entry

Thimbleby, Harold

IEEE Transactions on Software Engineering, 01 July 2015, Vol.41(7), pp.711-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2014.2383396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Novice to Expert Transitions in User Interfaces

Cockburn, Andy ; Gutwin, Carl ; Scarr, Joey ; Malacria, Sylvain

ACM Computing Surveys (CSUR), 08 January 2015, Vol.47(2), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/2659796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-drone interaction: let's get ready for flying user interfaces

Funk, Markus

Interactions, 23 April 2018, Vol.25(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3194317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified method for services and user interfaces creation: application to persons with special needs

Hajer Taktak; Faouzi Moussa

Int. J. of Computer Applications in Technology, 2017, Vol 56 Issue 4, pp 275 - 291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8091 ; E-ISSN: 1741-5047 ; DOI: 10.1504/IJCAT.2017.089085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Code Testing System for Bug Prevention in Web-based User Interfaces

Dragos-Marian Smada ; Carmen Rotuna ; Radu Boncea ; Ionut Petre

Informatică economică, 01 January 2018, Vol.22(3), pp.23-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-1305 ; E-ISSN: 1842-8088 ; DOI: 10.12948/issn14531305/22.3.2018.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Systematic and Generalizable Approach to the Heuristic Evaluation of User Interfaces

Alonso-Ríos, David ; Mosqueira-Rey, Eduardo ; Moret-Bonillo, Vicente

International Journal of Human–Computer Interaction, 02 December 2018, Vol.34(12), p.1169-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2018.1424101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI world

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Vijayan, Jaikumar

Computerworld, Aug 9, 2004, Vol.38(32), p.28

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic information systems planning model for building flexibility and success

Ramaraj Palanisamy

Industrial Management & Data Systems, 2005, Vol.105(1), p.63-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; DOI: 10.1108/02635570510575199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 241.908  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (45.910)
 2. Toàn văn trực tuyến (68.687)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (49)
 2. 1974đến1984  (1.776)
 3. 1985đến1995  (24.841)
 4. 1996đến2007  (85.775)
 5. Sau 2007  (129.304)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (123.627)
 2. Tin tức  (99.115)
 3. Tài nguyên văn bản  (8.264)
 4. Trang Web  (2.642)
 5. Luận án, luận văn  (2.620)
 6. Bình xét khoa học  (2.311)
 7. Khác  (683)
 8. Kỷ yếu hội nghị  (295)
 9. Sách  (10)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (241.686)
 2. French  (192)
 3. Portuguese  (162)
 4. German  (118)
 5. Chinese  (98)
 6. Spanish  (98)
 7. Lithuanian  (30)
 8. Japanese  (17)
 9. Turkish  (7)
 10. Russian  (5)
 11. Korean  (4)
 12. Norwegian  (3)
 13. Romanian  (3)
 14. Czech  (3)
 15. Italian  (2)
 16. Hungarian  (1)
 17. Dutch  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Scannell, Ed
 3. Shneiderman, Ben
 4. Daly, James
 5. Shneiderman, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...