skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts

Smolík Josef ; Kajanová Alena

Studia Commercialia Bratislavensia, 01 June 2018, Vol.11(39), pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1337-7493 ; DOI: 10.2478/stcb-2018-0008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Bail-In, or to Bail-Out, that is the Question

Bodellini, Marco

European Business Organization Law Review, 2018, Vol.19(2), pp.365-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-7529 ; E-ISSN: 1741-6205 ; DOI: 10.1007/s40804-018-0102-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVELOPMENT OF DUE PROCESS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS FOR THE FORMATION OF STATE CONTRACTS

Chaves-Villada, Jaime ; Chaves-Villada, Jaime

Vniversitas, 2015, Vol.64(130), pp.91-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00419060

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edible bean planting right on schedule

Reschke, Peter

Ontario Farmer, Jun 17, 2014, p.B.2

ISSN: 11993529

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PTAB round-up: quarterly filing rebounds; an end to BRI?; two informative decisions; first derivation trial instituted

Loney, Michael

Managing Intellectual Property, Apr 3, 2018

ISSN: 09605002

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the Editor

Ontario Farmer, May 4, 2010, p.A.6

ISSN: 11993529

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bullock: 'No other option' but impeachment if Congress doesn't see whistleblower complaint

Michels, Holly

The Billings Gazette, Sep 24, 2019

ISSN: 2372-868X ; E-ISSN: 2372-8698

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (4)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Slovak  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smolík Josef
 2. Kajanová Alena
 3. Chaves-Villada, Jaime
 4. Bodellini, Marco
 5. Kajanová, Alena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...