skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extrusion conditions on mechanical properties of Al-20Si-3Cu-1 Mg alloy prepared from rapidly solidified powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(14), pp.3739-3747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01184964

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture features of a silicon-dispersed aluminium alloy extruded from rapidly solidified powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4541-4548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural features and final mechanical properties of the iron-modified Al-20Si-3Cu-1 Mg alloy product processed from atomized powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(11), pp.3041-3050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01124840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As-spray-deposited structure of an Al-20Si-5Fe Osprey preform and its development during subsequent processing

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(19), pp.5275-5291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01143222

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural characteristics of a nickel-modified Al-20Si-3Cu-1Mg alloy powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(12), pp.3341-3352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01116035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response and structural development during the hot extrusion of a rapidly solidified Al-20Si-7.5Ni-3Cu-1Mg alloy powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(14), pp.3856-3868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00545468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the hot-working behaviour of a P/M Al-20Si-7.5Ni-3Cu-1Mg alloy by hot torsion

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B. ; Verlinden, B.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4247-4260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on an atomized Al-Fe-Mo-Zr powder to be processed for high temperature applications

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(12), pp.3292-3304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01124676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural development during the extrusion of rapidly solidified Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg alloy

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(3), pp.824-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00588323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, J
  2. Duszczyk, J
  3. Korevaar, B.M
  4. Korevaar, B. M.
  5. Korevaar, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...