skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RF/Microwave system analysis : For wideband radar/ remote sensing

Zhang Yan

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Effects of soil cover and protective measures on reducing runoff and soil loss under artificial rainfall<br>Effects of soil cover and protective measures on reducing runoff and soil loss under artificial rainfall
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of soil cover and protective measures on reducing runoff and soil loss under artificial rainfall
Effects of soil cover and protective measures on reducing runoff and soil loss under artificial rainfall

Zhang, Y. ; Feng, M.M. ; Yang, J.Y. ; Zhao, T.N. ; Wu, H.L. ; Shi, C.Q. ; Shen, Y.

Soil and Water Research, 06/02/2016, Vol.10(No. 3), pp.198-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18015395 ; E-ISSN: 18059384 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17221/137/2014-SWR

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the global emission, transport and deposition of trace elements associated with mineral dust

Zhang, Y. ; Mahowald, N. ; Scanza, R. A. ; Journet, E. ; Desboeufs, K. ; Albani, S. ; Kok, J. F. ; Zhuang, G. ; Chen, Y. ; Cohen, D. D. ; Paytan, A. ; Patey, M. D. ; Achterberg, E. P. ; Engelbrecht, J. P. ; Fomba, K. W.

Biogeosciences, Oct 12, 2015, Vol.12(19), p.5771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4170

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
NaA zeolite/carbon nanocomposite thin films with high permeance for CO2/N2 separation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NaA zeolite/carbon nanocomposite thin films with high permeance for CO2/N2 separation

Zhou, Z ; Yang, J ; Zhang, Y ; Chang, L ; Sun, W ; Wang, J

Separation and Purification Technology, 07/01/2007, Vol.55(3), pp.392-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13835866 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2006.12.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preliminary investigation of Tanakan in the treatment of hypertensive arteriosclerosis and stroke in rats

Fang, Y ; Huang, R ; Zhang, Y ; Lin, J ; Li, J

Chinese medical journal, May 2000, Vol.113(5), pp.425-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 11776097 Version:1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affinity selection of DNA-binding proteins displayed on bacteriophage lambda

Zhang, Y ; Pak, J W ; Maruyama, I N ; Machida, M

Journal of biochemistry, June 2000, Vol.127(6), pp.1057-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 10833275 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Affinity Selection of DNA-Binding Proteins from Yeast Genomic DNA Libraries by Improved &#160; Phage Display Vector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affinity Selection of DNA-Binding Proteins from Yeast Genomic DNA Libraries by Improved   Phage Display Vector

Hagiwara, H. ; Kunihiro, S. ; Nakajima, K. ; Sano, M. ; Masaki, H. ; Yamamoto, M. ; Pak, J. W. ; Zhang, Y. ; Takase, K. ; Kuwabara, I. ; Maruyama, I. N. ; Machida, M.

Journal of Biochemistry, 12/01/2002, Vol.132(6), pp.975-982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.jbchem.a003312

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2006  (1)
 4. 2007đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (2)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang Yan
 2. Zhang, Y.
 3. Zhang, Yan
 4. Machida, M.
 5. Hagiwara, Hiroko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...