skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Sedimentation Rate on the Metal Contamination in Sediments of Bohai Bay, China.(Report)

Zhang, Yan ; Lu, Xueqiang ; Shao, Xiaolong ; Liu, Honglei ; Xing, Meinan ; Zhao, Feng ; Li, Xiaojuan ; Yuan, Min

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Oct, 2015, Vol.95(4), p.507(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic exposure to contaminated drinking water stimulates PPAR expression in mice livers

Shi, Peng ; Zhang, Xu-Xiang ; Zhang, Zongyao ; Zhang, Yan ; Wu, Bing ; Cheng, Shupei ; Li, Aimin

Chemosphere, July 2012, Vol.88(4), pp.407-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.02.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated electro-Fenton process enabled by a rotating Fe.sub.3O.sub.4/gas diffusion cathode for simultaneous generation and activation of H.sub.2O.sub.2.(Report)

Zhang, Yan ; Gao, Mingming ; Wang, Shu-Guang ; Zhou, Weizhi ; Sang, Yuanhua ; Wang, Xin-Hua

Electrochimica Acta, March 20, 2017, Vol.231, p.694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2017.02.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of oxygen diffusion process on a rotating disk electrode for the electro-Fenton degradation of tetracycline

Zhang, Yan ; Gao, Ming-Ming ; Wang, Xin-Hua ; Wang, Shu-Guang ; Liu, Rui-Ting

Electrochimica Acta, Nov 10, 2015, Vol.182, p.73(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2015.08.134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly efficient degradation of thidiazuron with Ag/AgCl- activated carbon composites under LED light irradiation.(Report)

Yang, Yisi ; Zhang, Yan ; Dong, Mingguang ; Yan, Ting ; Zhang, Maosheng ; Zeng, Qingru

Journal of Hazardous Materials, August 5, 2017, Vol.335, p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method to monitor the oil pollution in water with reflective pulsed terahertz tomography.(Report)

Sun, Wenfeng ; Wang, Xinke ; Zhang, Yan

Optik: International Journal for Light and Electron Optics, Nov, 2012, Vol.123(21), p.1980(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy-pollution nexus model of cities at river basin scale based on multi-agent simulation: A conceptual framework.(Report)

Gao, Yan ; Liu, Gengyuan ; Casazza, Marco ; Hao, Yan ; Zhang, Yan ; Giannetti, Biagio F.

Ecological Modelling, July 10, 2018, Vol.379, p.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrient inputs through submarine groundwater discharge in an embayment: A radon investigation in Daya Bay, China.(Report)

Wang, Xuejing ; Li, Hailong ; Yang, Jinzhong ; Zheng, Chunmiao ; Zhang, Yan ; An, An ; Zhang, Meng ; Xiao, Kai

Journal of Hydrology, 2017, Vol.551, p.784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2017.02.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piezo-potential enhanced photocatalytic degradation of organic dye using ZnO nanowires

Xue, Xinyu ; Zang, Weili ; Deng, Ping ; Wang, Qi ; Xing, Lili ; Zhang, Yan ; Wang, Zhong Lin

Nano Energy, April 2015, Vol.13, pp.414-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-2855 ; DOI: 10.1016/j.nanoen.2015.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the lakes in the middle and lower reaches of the Yangtze River basin, China, since late nineteenth century

Cui, Lijuan ; Gao, Changjun ; Zhao, Xinsheng ; Ma, Qiongfang ; Zhang, Manyin ; Li, Wei ; Song, Hongtao ; Wang, Yifei ; Li, Shengnan ; Zhang, Yan

Environmental Monitoring and Assessment, May 2013, Vol.185(5), pp.4005-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-012-2845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of groundwater contamination: a multilevel fuzzy comprehensive evaluation approach based on DRASTIC model

Zhang, Qiuwen ; Yang, Xiaohong ; Zhang, Yan ; Zhong, Ming

TheScientificWorldJournal, 2013, Vol.2013, pp.610390 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-744X ; PMID: 24453883 Version:1 ; DOI: 10.1155/2013/610390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of purified terephthalic acid manufacturing wastewater on reproductive system of male mice (Mus musculus).(Report)

Zhang, Xu - Xiang ; Sun, Shi - Lei ; Zhang, Yan ; Wu, Bing ; Zhang, Zong - Yao ; Liu, Bo ; Yang, Liu - Yan ; Cheng, Shu - Pei

Journal of Hazardous Materials, April 15, 2010, Vol.176(1-3), p.300(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and diversity of ammonia-oxidizing archaea and bacteria in a pollutants' receiving area in Hangzhou Bay

Zhang, Yan ; Chen, Lujun ; Sun, Renhua ; Dai, Tianjiao ; Tian, Jinping ; Zheng, Wei ; Wen, Donghui

Applied Microbiology and Biotechnology, Jul 2016, Vol.100(13), pp.6035-6045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7421-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of key factors affecting the water pollutant concentration in the sluice-controlled river reaches of the Shaying River in China via statistical analysis methods

Dou, Ming ; Zhang, Yan ; Zuo, Qiting ; Mi, Qingbin

Environmental science. Processes & impacts, August 2015, Vol.17(8), pp.1492-502 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-7895 ; PMID: 26194187 Version:1 ; DOI: 10.1039/c5em00130g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Temporal and Spatial Distribution of Lake and Reservoir Water Quality in China and Changes in Its Relationship with GDP from 2005 to 2010

Meng, Xiaojie ; Zhang, Yan ; Yu, Xiangyi ; Zhan, Jinyan ; Chai, Yingying ; Critto, Andrea ; Li, Yating ; Li, Jinjian

Sustainability, 2015, Vol.7(2), pp.2000-2027 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su7022000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the temporal and spatial distribution of water quality in China's major river basins, and trends between 2005 and 2010.(Report)

Li, Jinjian ; Meng, Xiaojie ; Zhang, Yan ; Li, Juan ; Xia, Linlin ; Zheng, Hongmei

Frontiers of Earth Science, 2015, Vol.9(3), p.463(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-0195

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the temporal and spatial distribution of water quality in China’s major river basins, and trends between 2005 and 2010

Li, Jinjian ; Meng, Xiaojie ; Zhang, Yan ; Li, Juan ; Xia, Linlin ; Zheng, Hongmei

Frontiers of Earth Science, 2015, Vol.9(3), pp.463-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-0195 ; E-ISSN: 2095-0209 ; DOI: 10.1007/s11707-015-0498-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal and spatial characteristics of the water pollutant concentration in Huaihe River Basin from 2003 to 2012, China

Dou, Ming ; Zhang, Yan ; Li, Guiqiu

Environmental monitoring and assessment, September 2016, Vol.188(9), pp.522 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 27531013 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5503-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate statistical study of organic pollutants in Nanjing reach of Yangtze River.(Report)

Wu, Bing ; Zhao, Dayong ; Zhang, Yan ; Zhang, Xuxiang ; Cheng, Shupei

Journal of Hazardous Materials, Sept 30, 2009, Vol.169(1-3), p.1093(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Assessment of Groundwater Organic Pollution Using Hazard, Intrinsic Vulnerability, and Groundwater Value, Suzhou City in China.(Report)

Li, Haijie ; Yu, Xipeng ; Zhang, Wenjing ; Huan, Ying ; Yu, Jun ; Zhang, Yan

Exposure and Health, 2018, Vol.10(2), p.99(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2451-9766 ; DOI: 10.1007/s12403-017-0248-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (8)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (5)
 4. 2013đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yan
 2. Zhang, Y
 3. Zheng, Chunmiao
 4. Wu, Bing
 5. Cheng, Shupei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...