skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, X. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International network of cancer genome projects (The International Cancer Genome Consortium)

Lathrop, Mark ; Gut, Ivo ; Heath, Simon ; Tost, Jörg ; Gress, Thomas ; Hudson, Tom; Savelli, Bruno (Editor)

Nature Digest, 2010, Vol.464(7291), pp.993-998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1880-0556 ; DOI: 10.1038/nature08987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amborella Genome and the Evolution of Flowering Plants

Albert, Victor A ; Barbazuk, W. Bradley ; Depamphilis, Claude W ; Der, Joshua P ; Leebens-Mack, James ; Ma, Hong ; Palmer, Jeffrey D ; Rounsley, Steve ; Sankoff, David ; Schuster, Stephan C ; Soltis, Douglas E ; Soltis, Pamela S ; Wessler, Susan R ; Wing, Rod A ; Ammiraju, Jetty S. S ; Chamala, Srikar ; Chanderbali, Andre S ; Determann, Ronald ; Ralph, Paula ; Talag, Jason ; Tomsho, Lynn ; Walts, Brandon ; Wanke, Stefan ; Chang, Tien-Hao ; Lan, Tianying ; Arikit, Siwaret ; Axtell, Michael J ; Ayyampalayam, Saravanaraj ; Burnette, James M ; De Paoli, Emanuele ; Estill, James C ; Farrell, Nina P ; Harkess, Alex ; Jiao, Yuannian ; Liu, Kun ; Mei, Wenbin ; Meyers, Blake C ; Shahid, Saima ; Wafula, Eric ; Zhai, Jixian ; Zhang, Xiaoyu ; Carretero-Paulet, Lorenzo ; Lyons, Eric ; Tang, Haibao ; Zheng, Chunfang ; Altman, Naomi S ; Chen, Feng ; Chen, Jian-Qun ; Chiang, Vincent ; Fogliani, Bruno ; Guo, Chunce ; Harholt, Jesper ; Job, Claudette ; Job, Dominique ; Kim, Sangtae ; Kong, Hongzhi ; Li, Guanglin ; Li, Lin ; Liu, Jie ; Park, Jongsun ; Qi, Xinshuai ; Rajjou, Loïc ; Burtet-Sarramegna, Valerie ; Sederoff, Ron ; Sun, Ying-Hsuan ; Ulvskov, Peter ; Villegente, Matthieu ; Xue, Jia-Yu ; Yeh, Ting-Feng ; Yu, Xianxian ; Acosta, Juan J ; Bruenn, Riva A ; De Kochko, Alexandre ; Herrera-Estrella, Luis R ; Ibarra-Laclette, Enrique ; Kirst, Matias ; Pissis, Solon P ; Poncet, Valerie; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Science, 2013, Vol.342(6165), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1241089

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute cannabinoids impair working memory through astroglial CB1 receptor modulation of hippocampal LTD

Han, Jing ; Kesner, Philip ; Metna-Laurent, Mathilde ; Duan, Tingting ; Xu, Lin ; Georges, Francois ; Koehl, Muriel ; Abrous, Djoher Nora ; Mendizabal-Zubiaga, Juan ; Grandes, Pedro ; Liu, Qingsong ; Bai, Guang ; Wang, Wei ; Xiong, Lize ; Ren, Wei ; Marsicano, Giovanni ; Zhang, Xia; Georges, Francois (Editor)

Cell, 02 March 2012, Vol.148(5), pp.1039-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2012.01.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A map of human genome variation from population-scale sequencing

Durbin, Richard M ; Lathrop, Marc; Savelli, Bruno (Editor)

Nature, 2010, Vol.467(7319), pp.1061-1073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature09534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pan genome of the phytoplankton Emiliania underpins its global distribution

Read, Betsy A ; Kegel, Jessica ; Klute, Mary J ; Kuo, Alan ; Lefebvre, Stephane C ; Maumus, Florian ; Mayer, Christoph ; Miller, John ; Monier, Adam ; Salamov, Asaf ; Young, Jeremy ; Aguilar, Maria ; Claverie, Jean - Michel ; Frickenhaus, Stephan ; Gonzalez, Karina ; Herman, Emily K ; Lin, Yao - Cheng ; Napier, Johnathan ; Ogata, Hiroyuki ; Sarno, Analissa F ; Shmutz, Jeremy ; Schroeder, Declan ; De Vargas, Colomban ; Verret, Frederic ; Von Dassow, Peter ; Valentin, Klaus ; Van De Peer, Yves ; Wheeler, Glen ; Dacks, Joel B ; Delwiche, Charles F ; Dyhrman, Sonya T ; Glöckner, Gernot ; John, Uwe ; Richards, Thomas ; Worden, Alexandra Z ; Zhang, Xiaoyu ; Grigoriev, Igor V

NATURE, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.10.8/nature12221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing nitrogen for sustainable development

Zhang, X ; Davidson, E. A ; Mauzerall, D. L ; Searchinger, T. D ; Dumas, Patrice ; Shen, Y; Bordignon, Frédérique (Editor)

Nature, 2015, Vol.528(7580), pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature15743

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aurora A activation in mitosis promoted by BuGZ

Huang, Yuejia ; Li, Teng ; Ems-Mcclung, Stephanie C ; Walczak, Claire E ; Prigent, Claude ; Zhu, Xueliang ; Zhang, Xuemin ; Zheng, Yixian; Jonchère, Laurent (Editor)

Journal of Cell Biology, 2018, Vol.217(1), pp.107-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: 10.1083/jcb.201706103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association mapping and haplotype analysis of a 3.1-Mb genomic region involved in Fusarium head blight resistance on wheat chromosome 3BS

Hao, Chenyang ; Wang, Yuquan ; Hou, Jian ; Feuillet, Catherine ; Balfourier, François ; Zhang, Xueyong; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing

Qin, Junjie ; Li, Ruiqiang ; Raes, Jeroen ; Arumugam, Manimozhiyan ; Solvsten Burgdorf, Kristoffer ; Manichanh, Chaysavanh ; Nielsen, Trine ; Pons, Nicolas ; Levenez, Florence ; Yamada, Takuji ; R. Mende, Daniel ; Li, Junhua ; Xu, Junming ; Li, Shaochuan ; Li, Dongfang ; Cao, Jianjun ; Wang, Bo ; Liang, Huiqing ; Zheng, Huisong ; Xie, Yinlong ; Tap, Julien ; Lepage, Patricia ; Bertalan, Marcelo ; Batto, Jean-Michel ; Hansen, Torben ; Le Paslier, Denis ; Linneberg, Allan ; Bjørn Nielsen, H ; Pelletier, Eric ; Renault, Pierre P ; Sicheritz-Ponten, Thomas ; Turner, Keith ; Zhu, Hongmei ; Yu, Chang ; Li, Shengting ; Jian, Min ; Zhou, Yan ; Li, Yingrui ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Qin, Nan ; Yang, Huanming ; Wang, Jian ; Brunak, Søren ; Doré, Joel ; Guarner, Francisco ; Kristiansen, Karsten ; Pedersen, Oluf ; Parkhill, Julian ; Weissenbach, Jean ; Bork, Peer ; Ehrlich, S. Dusko ; Wang, Jun; Savelli, Bruno (Editor)

Nature, 2010, Vol.464(7285), pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature08821

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome

Foissac, Sylvain; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Nature, 2012, Vol.489(7414), pp.57-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature11247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Double Built-In Containment Strategy for Production of Recombinant Proteins in Transgenic Rice

Zhang, Xianwen ; Wang, Dongfang ; Zhao, Sinan ; Shen, Zhicheng; Hoheisel, Jörg D. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115459 ; PMCID: 4274026 ; PMID: 25531447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Phylogeny of the Human Y-Chromosome Lineage O2a-M95 with Novel SNPs

Zhang, Xiaoming ; Kampuansai, Jatupol ; Qi, Xuebin ; Shi, Yan ; Yang, Zhaohui ; Aun, Hong ; Kutanan, Wibhu ; Luo, Xin ; Liao, Shiyu ; Kangwanpong, Daoroong ; Li, Jin ; Shi, Hong ; Su, Bing

PLoS One, Jun 2014, Vol.9(6), p.e101020 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0101020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromosomal Location and Comparative Genomics Analysis of Powdery Mildew Resistance Gene Pm51 in a Putative Wheat-Thinopyrum ponticum Introgression Line

Zhan, Haixian ; Li, Guangrong ; Zhang, Xiaojun ; Li, Xin ; Guo, Huijuan ; Gong, Wenping ; Jia, Juqing ; Qiao, Linyi ; Ren, Yongkang ; Yang, Zujun ; Chang, Zhijian

PLoS One, Nov 2014, Vol.9(11), p.e113455 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0113455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overexpression of a Soybean Ariadne-Like Ubiquitin Ligase Gene GmARI1 Enhances Aluminum Tolerance in Arabidopsis

Zhang, Xiaolian ; Wang, Ning ; Chen, Pei ; Gao, Mengmeng ; Liu, Juge ; Wang, Yufeng ; Zhao, Tuanjie ; Li, Yan ; Gai, Junyi; Liu, Ji-Hong (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0111120 ; PMCID: 4218711 ; PMID: 25364908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Genotype Imputation Method with Tolerance to High Missing Rate and Rare Variants

Yang, Yumei ; Wang, Qishan ; Chen, Qiang ; Liao, Rongrong ; Zhang, Xiangzhe ; Yang, Hongjie ; Zheng, Youmin ; Zhang, Zhiwu ; Pan, Yuchun; Cai, Xiaodong (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0101025 ; PMCID: 4074155 ; PMID: 24972110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning of Gossypium hirsutum Sucrose Non-Fermenting 1-Related Protein Kinase 2 Gene ( GhSnRK2 ) and Its Overexpression in Transgenic Arabidopsis Escalates Drought and Low Temperature Tolerance

Bello, Babatunde ; Zhang, Xueyan ; Liu, Chuanliang ; Yang, Zhaoen ; Yang, Zuoren ; Wang, Qianhua ; Zhao, Ge ; Li, Fuguang; Pandey, Girdhar K. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112269 ; PMCID: 4231032 ; PMID: 25393623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenic Mice Expressing Yeast CUP1 Exhibit Increased Copper Utilization from Feeds

Xie, Xiaoxian ; Ma, Yufang ; Chen, Zhenliang ; Liao, Rongrong ; Zhang, Xiangzhe ; Wang, Qishan ; Pan, Yuchun; Kalinichenko, Vladimir V. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107810 ; PMCID: 4180272 ; PMID: 25265503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing Hill Seeding Density for High-Yielding Hybrid Rice in a Single Rice Cropping System in South China

Wang, Danying ; Chen, Song ; Wang, Zaiman ; Ji, Chenglin ; Xu, Chunmei ; Zhang, Xiufu ; Chauhan, Bhagirath Singh; Gonzalez-Andujar, Jose Luis (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109417 ; PMCID: 4188584 ; PMID: 25290342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HrrF Is the Fur-Regulated Small RNA in Nontypeable Haemophilus influenzae

Santana, Estevan A ; Harrison, Alistair ; Zhang, Xinjun ; Baker, Beth D ; Kelly, Benjamin J ; White, Peter ; Liu, Yunlong ; Munson, Robert S; Roop, Roy Martin (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0105644 ; PMCID: 4144887 ; PMID: 25157846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in QARS, Encoding Glutaminyl-tRNA Synthetase, Cause Progressive Microcephaly, Cerebral-Cerebellar Atrophy, and Intractable Seizures

Zhang, Xiaochang ; Ling, Jiqiang ; Barcia, Giulia ; Jing, Lili ; Wu, Jiang ; Barry, Brenda j ; Mochida, Ganeshwaran h ; Hill, R. sean ; Weimer, Jill m ; Stein, Quinn ; Poduri, Annapurna ; Partlow, Jennifer n ; Ville, Dorothée ; Dulac, Olivier ; Yu, Tim w ; Lam, Anh-Thu n ; Servattalab, Sarah ; Rodriguez, Jacqueline ; Boddaert, Nathalie ; Munnich, Arnold ; Colleaux, Laurence ; Zon, Leonard i ; Söll, Dieter ; Walsh, Christopher a ; Nabbout, Rima; Colleaux, Laurence (Editor)

American Journal of Human Genetics, April 2014, Vol.94(4), pp.547-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9297 ; E-ISSN: 1537-6605 ; DOI: 10.1016/j.ajhg.2014.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2006  (25)
 3. 2007đến2009  (37)
 4. 2010đến2013  (161)
 5. Sau 2013  (174)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, X
 2. Zhang, Xy
 3. Zhang, XL
 4. Zhang, Xin
 5. Zhang, Xiaodong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...