skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Zaba, Basia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of national HIV policies in six African countries with generalized epidemics

Church, Kathryn ; Kiweewa, Francis ; Dasgupta, Aisha ; Mwangome, Mary ; Mpandaguta, Edith ; Gómez-Olivé, Francesc Xavier ; Oti, Samuel ; Todd, Jim ; Wringe, Alison ; Geubbels, Eveline ; Crampin, Amelia ; Nakiyingi-Miiro, Jessica ; Hayashi, Chika ; Njage, Muthoni ; Wagner, Ryan G ; Ario, Alex Riolexus ; Makombe, Simon D ; Mugurungi, Owen ; Zaba, Basia

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2015, Vol.93(7), pp.457-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.147215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using patient-held records to evaluate contraceptive use in Malawi

Dasgupta, Aisha Nz ; Ngwalo, Ruth ; Branson, Keith ; Gondwe, Levie ; Taulo, Frank ; Ngwira, Bagrey ; Zaba, Basia ; Crampin, Amelia C

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2015, Vol.93(11), pp.768-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.145623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding why people participate in HIV surveillance

Zaba, Basia ; Reniers, Georges ; Slaymaker, Emma ; Todd, Jim ; Glynn, Judith ; Crampin, Amelia ; Urassa, Mark ; Lutalo, Tom ; Newell, Marie-Louise ; Hosegood, Victoria ; Clark, Samuel ; Gregson, Simon

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2015, Vol.93(5), pp.356-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.135756

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routine feedback of test results to participants in clinic- and survey-based surveillance of HIV

Baggaley, Rachel ; Johnson, Cheryl ; Calleja, Jesus Maria Garcia ; Sabin, Keith ; Obermeyer, Carla ; Taegtmeyer, Miriam ; Zaba, Basia ; El-Hayek, Carol ; Singh, Jerome Amir

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2015, Vol.93(5), pp.352-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.153031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zaba, Basia
  2. Crampin, Amelia
  3. Todd, Jim
  4. Dasgupta, Aisha
  5. Geubbels, Eveline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...