skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: American Society for Microbiology (CrossRef) xóa Chủ đề: Mutation xóa Tác giả/ người sáng tác: Yoshida, Mitsuru xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flagellin Glycans from Two Pathovars of Pseudomonas syringae Contain Rhamnose in D and L Configurations in Different Ratios and Modified 4-Amino-4,6-Dideoxyglucose

Takeuchi, Kasumi ; Ono, Hiroshi ; Yoshida, Mitsuru ; Ishii, Tadashi ; Katoh, Etsuko ; Taguchi, Fumiko ; Miki, Ryuji ; Murata, Katsuyoshi ; Kaku, Hanae ; Ichinose, Yuki

The Journal of Bacteriology, 2007, Vol. 189(19), p.6945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 17644592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoshida, Mitsuru
  2. Murata, Katsuyoshi
  3. Miki, Ryuji
  4. Ono, Hiroshi
  5. Ishii, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...