skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Ye, Zhihong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of rice cultivars with low brown rice mixed cadmium and lead contents and their interactions with the micronutrients iron, zinc, nickel and manganese

Li, Bing ; Wang, Xun ; Qi, Xiaoli ; Huang, Lu ; Ye, Zhihong

Journal of Environmental Sciences, October 2012, Vol.24(10), pp.1790-1798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60972-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal (Pb, Zn) uptake and chemical changes in rhizosphere soils of four wetland plants with different radial oxygen loss

Yang, Junxing ; Ma, Zuoluo ; Ye, Zhihong ; Guo, Xueyan ; Qiu, Rongliang

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(5), pp.696-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60165-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Wang , Xun  (1)
 2. Guo, Xueyan  (1)
 3. Qiu, Rl  (1)
 4. Qi  (1)
 5. Qiu, Rongliang  (1)
 6. Lu  (1)
 7. Qi , Xiaoli  (1)
 8. Yang, Junxing  (1)
 9. Li, Bing  (1)
 10. Huang, Lu  (1)
 11. Huang  (1)
 12. Li  (1)
 13. Qi, Xiaoli  (1)
 14. Wang, Xun  (1)
 15. Ma, Zuoluo  (1)
 16. Qi, XL  (1)
 17. Li, B  (1)
 18. Zhihong  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ye, Zhihong
 2. Ye, Zh
 3. Wang , Xun
 4. Guo, Xueyan
 5. Qiu, Rl

theo chủ đề:

 1. Iron
 2. Engineering
 3. Zinc
 4. Lead
 5. Soil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...