skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 191  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang Zhuoshu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dust collector of deashing machine

Yang Zhuoshu ; Ji Yong

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plate structure distributed with round convex parts, and plate combined structure

Ji Yong ; Yang Zhuoshu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel maintenance system

Yang Zhuoshu ; Ji Yong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrally formed house unit

Yang Zhuoshu ; Ji Yong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Super-critical drying method for fiber needled felt/silicon-aluminum aerogel composite insulation board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rock wool silicon-aluminum aerogel composite sandwiched insulation fireproof plate

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supercritical drying method of preoxidized fiber/silicon-aluminium aerogel composite insulation board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supercritical drying method of sodium metaaluminate modified resin purified water-glass aerogel

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for reducing density of colored foam glass

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Ji Xuan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-oxidation fiber silicon-aluminum aerogel composite sandwich thermal-insulation fire-proof plate

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of germanium oxide-titanium oxide hybrid aerogel composite material

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vacuum insulation board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method for germanium oxide and yttrium oxide hybrid aerogel composite material

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of germanium oxide and silver oxide hybrid aerogel composite material

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method for germanium oxide and manganese oxide hybrid aerogel composite material

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal-pressure drying method of pre-oxidized fiber/silicon-aluminum aerogel composite insulating board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of germanium oxide-niobium oxide hybrid aerogel composite material

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for increasing porosity of colored foam glass

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Ji Xuan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient pressure drying method of rock wool/silicon-aluminium aerogel composite insulation board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glass wool/silicon-aluminum aerogel composite heat insulation board

Yang Zhuoshu ; Ji Yong ; Meng Xianxian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 191  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (92)
 4. 2017đến2018  (67)
 5. Sau 2018  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ji Yong
 2. Yang Zhuoshu
 3. Meng Xianxian
 4. MA Chunyu
 5. Duan Xiao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...