skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REDUCED SIZE USER INTERFACE

Chaudhri Imran ; Lemay Stephen O ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Ive Jonathan P ; Nelson Britt K

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri Imran ; Lemay Stephen O ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Ive Jonathan P ; Nelson Britt K ; Park Dennis S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti Nicholas ; Dascola Jonathan R ; Chaudhri Imran ; Davydov Anton M ; Ive Jonathan P ; Lemay Stephen O ; Lynch Kevin ; Ording Bas ; Wan Wan Si ; Yang Lawrence Y ; Mohseni Daamun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Kandangath Anil K ; Macomber Kyle S ; Lee Woo-Ram ; Tu Xiaoyuan ; Morales Vivó Óscar

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Dellinger Richard R ; Chaudhri Imran ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Kandangath Anil K ; Krishnaswamy Arvindh ; Dellinger Richard R ; Federighi Craig M ; Chaudhri Imran ; Lemay Stephen O ; Bistolas Eugene M ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle S ; Lee Woo-Ram ; Chang Jae Woo ; Tu Xiaoyuan ; Van Os Marcel ; Coffman Patrick L ; Krenn Matthaeus ; Frost Megan M ; Dickens Joshua B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message User Interfaces For Capture And Transmittal Of Media And Location Content

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Dellinger Richard R ; Chaudhri Imran ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Dellinger Richard R ; Chaudhri Imran ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Kandangath Anil K ; Macomber Kyle S ; Lee Woo-Ram ; Tu Xiaoyuan ; Morales Vivó Óscar

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Dellinger Richard R ; Chaudhri Imran ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Kandangath Anil K ; Macomber Kyle S ; Lee Woo-Ram ; Tu Xiaoyuan ; Morales Vivo Oscar

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Chaudhri Imran ; Wood Justin ; Federighi Craig M ; Lemay Stephen O ; Bistolas Eugene

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Macomber Kyle S ; Morales Vivo Óscar

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPLAYING OPTIONS, ASSIGNING NOTIFICATION, IGNORING MESSAGES, AND SIMULTANEOUS USER INTERFACE DISPLAYS IN A MESSAGING APPLICATION

Yang Lawrence Y ; Lemay Stephen O ; Jon Tiffany S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPLAYING OPTIONS ASSIGNING NOTIFICATION IGNORING MESSAGES AND SIMULTANEOUS USER INTERFACE DISPLAYS IN A MESSAGING APPLICATION

Yang Lawrence Y ; Lemay Stephen O ; Jon Tiffany S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPLAYING OPTIONS ASSIGNING NOTIFICATION IGNORING MESSAGES AND SIMULTANEOUS USER INTERFACE DISPLAYS IN A MESSAGING APPLICATION

Yang Lawrence Y ; Lemay Stephen O ; Jon Tiffany S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displaying options, assigning notification, ignoring messages, and simultaneous user interface displays in a messaging application

Yang Lawrence Y ; Lemay Stephen O ; Jon Tiffany S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang Lawrence Y ; Chaudhri Imran ; Dellinger Richard R ; Garcia Roberto ; Wood Justin ; Lindeman Kevin J ; Macomber Kyle S ; Chang Jae Woo ; Bistolas Eugene M ; Lemay Stephen O ; Van Os Marcel ; Frost Megan M ; Dickens Joshua B ; Coffman Patrick L ; Krenn Matthaeus

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Chaudhri Imran ; Dellinger Richard R ; Wood Justin ; Lemay Stephen O ; Coffman Patrick L ; Krenn Matthaeus

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang Lawrence Y ; Garcia Roberto ; Chaudhri Imran ; Dellinger Richard R ; Wood Justin ; Lemay Stephen O ; Coffman Patrick L ; Krenn Matthaeus

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...