skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yan Minhao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bag chamber for submerged arc furnace tail gas purification system with function of on-line leak detection

Wang Xueli ; Huo Zhirong ; Yan Minhao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

高寿命防变形扰流板
High life shape spoiler of preapring for an unfavorable turn of events

Qian Caoxing ; Cao Yang ; Yan Wangqing ; Wu Yan ; Yan Minhao

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减震高强度的防形变扰流板
Shock attenuation high strength prevent spoiler that deforms

Qian Caoxing ; Cao Yang ; Zhang Qingliang ; Wu Yan ; Yan Minhao

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloth bag bin of submerged arc furnace tail gas purification system with on-line leak detection function

Wang Xueli ; Huo Zhirong ; Yan Minhao

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...