skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Xiao, Huining xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbents based on maleic anhydride-modified cellulose fibers/diatomite for dye removal

Li, Yuan ; Xiao, Huining ; Chen, Mindong ; Song, Zhaoping ; Zhao, Yi

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6696-6704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8270-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of methyl violet using pH- and temperature-sensitive cellulose filament/poly(NIPAM-co-AAc) hybrid hydrogels

Zhang, Min ; Li, Yuan ; Yang, Qili ; Huang, Liulian ; Chen, Lihui ; Xiao, Huining

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), pp.11837-11854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2342-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y
  2. Xiao, Hn
  3. Xiao, Huining
  4. Xiao, H.
  5. Li, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...