skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xia, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Body Burden and Gestational Diabetes Mellitus: A Prospective Study

Liu, Wenyu ; Zhang, Bin ; Huang, Zheng ; Pan, Xinyun ; Chen, Xiaomei ; Hu, Chen ; Liu, Hongxiu ; Jiang, Yangqian ; Sun, Xiaojie ; Yang, Peng ; Xia, Wei ; Xu, Shunqing ; Li, Yuanyuan

Environmental Health Perspectives (Online), Feb 2018, Vol.126(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15529924 ; DOI: 10.1289/EHP2716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwann Cell Plasticity is Regulated by a Weakened Intrinsic Antioxidant Defense System in Acute Peripheral Nerve Injury

Lv, Wenjing ; Deng, Binbin ; Duan, Weisong ; Li, Yuanyuan ; Liu, Yakun ; Li, Zhongyao ; Xia, Wei ; Li, Chunyan

Neuroscience, 01 July 2018, Vol.382, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2018.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical biosensor for estrogenic substance using lipid bilayers modified by Au nanoparticles

Xia, Wei ; Li, Yuanyuan ; Wan, Yanjian ; Chen, Tian ; Wei, Jie ; Lin, Yi ; Xu, Shunqing

Biosensors and Bioelectronics, 2010, Vol.25(10), pp.2253-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2010.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary vanadium concentration in relation to premature rupture of membranes: A birth cohort study

Jin, Shuna ; Xia, Wei ; Jiang, Yangqian ; Sun, Xiaojie ; Huang, Sha ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Zheng, Tongzhang ; Xu, Shunqing ; Li, Yuanyuan

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.1035-1041 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early-Life Exposure to Bisphenol A Induces Liver Injury in Rats Involvement of Mitochondria-Mediated Apoptosis.(Research Article)

Xia, Wei ; Jiang, Ying ; Li, Yuanyuan ; Wan, Yanjian ; Liu, Juan ; Ma, Yue ; Mao, Zhenxing ; Chang, Huailong ; Li, Gengqi ; Xu, Bing ; Chen, Xi ; Xu, Shunqing

PLoS ONE, Feb 28, 2014, Vol.9(2), p.e90443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal arsenic exposure and birth outcomes: A birth cohort study in Wuhan, China

Liu, Hongxiu ; Lu, Shi ; Zhang, Bin ; Xia, Wei ; Liu, Wenyu ; Peng, Yang ; Zhang, Hongling ; Wu, Kangbing ; Xu, Shunqing ; Li, Yuanyuan

Environmental Pollution, May 2018, Vol.236, pp.817-823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perinatal exposure to bisphenol A at reference dose predisposes offspring to metabolic syndrome in adult rats on a high-fat diet

Wei, Jie ; Lin, Yi ; Li, Yuanyuan ; Ying, Chenjiang ; Chen, Jun ; Song, Liqiong ; Zhou, Zhao ; Lv, Ziquan ; Xia, Wei ; Chen, Xi ; Xu, Shunqing

Endocrinology, August 2011, Vol.152(8), pp.3049-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-7170 ; PMID: 21586551 Version:1 ; DOI: 10.1210/en.2011-0045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary metabolomics revealed arsenic exposure related to metabolic alterations in general Chinese pregnant women

Li, Han ; Wang, Mu ; Liang, Qiande ; Jin, Shuna ; Sun, Xiaojie ; Jiang, Yangqian ; Pan, Xingyun ; Zhou, Yanqiu ; Peng, Yang ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Zhang, Yiming ; Chen, Zhong ; Cao, Jiangxia ; Zhang, Hongling ; Xia, Wei ; Zheng, Tongzhang ; Cai, Zongwei ; Li, Yuanyuan ; Xu, Shunqing

Journal of Chromatography A, 06 January 2017, Vol.1479, pp.145-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case-Control Study of Prenatal Thallium Exposure and Low Birth Weight in China

Xia, Wei ; Du, Xiaofu ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Li, Yuanyuan ; Bassig, Bryan ; Zhou, Aifen ; Wang, Youjie ; Xiong, Chao ; Li, Zhengkuan ; Yao, Yuanxiang ; Hu, Jie ; Zhou, Yanqiu ; Liu, Juan ; Xue, Weiyan ; Ma, Yue ; Pan, Xinyun ; Yang, Peng ; Xu, Shunqing ; Xia, Wei ; Du, Xiaofu ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Li, Yuanyuan ; Bassig, Bryan ; Zhou, Aifen ; Wang, Youjie ; Xiong, Chao ; Li, Zhengkuan ; Yao, Yuanxiang ; Hu, Jie ; Zhou, Yanqiu ; Liu, Juan ; Xue, Weiyan ; Ma, Yue ; Pan, Xinyun ; Yang, Peng ; Xu, Shunqing

Environmental Health Perspectives (Online), Jan 2016, Vol.124(1), p.164 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15529924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case-control study of maternal exposure to chromium and infant low birth weight in China

Xia, Wei ; Hu, Jie ; Zhang, Bin ; Li, Yuanyuan ; Wise, John Pierce ; Bassig, Bryan A ; Zhou, Aifen ; Savitz, David A ; Xiong, Chao ; Zhao, Jinzhu ; Du, Xiaofu ; Zhou, Yanqiu ; Pan, Xinyun ; Yang, Jie ; Wu, Chuansha ; Jiang, Minmin ; Peng, Yang ; Qian, Zhengmin ; Zheng, Tongzhang ; Xu, Shunqing

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.1484-1489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal urinary paraben levels and offspring size at birth from a Chinese birth cohort

Wu, Chuansha ; Huo, Wenqian ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Bin ; Wan, Yanjian ; Zheng, Tongzhang ; Zhou, Aifen ; Chen, Zhong ; Qian, Minzheng ; Zhu, Yingshuang ; Jiang, Yangqian ; Liu, Hongxiu ; Hu, Jie ; Chen, Xi ; Xu, Bing ; Xia, Wei ; Xu, Shunqing

Chemosphere, April 2017, Vol.172, pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal exposure to nickel in relation to preterm delivery

Chen, Xiaomei ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Zheng, Tongzhang ; Huang, Zheng ; Pan, Xinyun ; Liu, Wenyu ; Liu, Hongxiu ; Jiang, Yangqian ; Sun, Xiaojie ; Hu, Chen ; Xing, Yuling ; Xia, Wei ; Xu, Shunqing

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.1157-1163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between maternal phthalate exposure and offspring size at birth

Zhu, Yingshuang ; Wan, Yanjian ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Huo, Wenqian ; Wu, Chuansha ; Liu, Hongxiu ; Jiang, Yangqian ; Chen, Zong ; Jiang, Minmin ; Peng, Yang ; Xu, Shunqing ; Xia, Wei ; Li, Yuanyuan

Science of the Total Environment, 15 January 2018, Vol.612, pp.1072-1078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A nested case-control study of prenatal vanadium exposure and low birthweight

Jiang, Minmin ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Zheng, Tongzhang ; Qian, Zhengmin ; Du, Xiaofu ; Zhou, Yanqiu ; Pan, Xinyun ; Hu, Jie ; Wu, Chuansha ; Peng, Yang ; Liu, Wenyu ; Zhang, Chuncao ; Xia, Wei ; Xu, Shunqing

Human reproduction (Oxford, England), September 2016, Vol.31(9), pp.2135-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 27381766 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/dew176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal urinary manganese and risk of low birth weight: a case-control study

Xia, Wei ; Zhou, Yanqiu ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Bassig, Bryan ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Aifen ; Wan, Yanjian ; Wang, Youjie ; Xiong, Chao ; Zhao, Jinzhu ; Li, Zhengkuan ; Yao, Yuanxiang ; Hu, Jie ; Pan, Xinyun ; Xia, Wei ; Zhou, Yanqiu ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Bassig, Bryan ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Aifen ; Wan, Yanjian ; Wang, Youjie ; Xiong, Chao ; Zhao, Jinzhu ; Li, Zhengkuan ; Yao, Yuanxiang ; Hu, Jie ; Pan, Xinyun

BMC Public Health, 2016, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal urinary manganese and risk of low birth weight: a case-control study

Xia, Wei ; Zhou, Yanqiu ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Bassig, Bryan A ; Li, Yuanyuan ; Wise, John Pierce ; Zhou, Aifen ; Wan, Yanjian ; Wang, Youjie ; Xiong, Chao ; Zhao, Jinzhu ; Li, Zhengkuan ; Yao, Yuanxiang ; Hu, Jie ; Pan, Xinyun ; Xu, Shunqing

BMC public health, 12 February 2016, Vol.16, pp.142 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 26869268 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-016-2816-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between maternal urinary chromium and premature rupture of membranes in the Healthy Baby Cohort study in China

Huang, Sha ; Xia, Wei ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Bin ; Zhou, Aifen ; Zheng, Tongzhang ; Qian, Zhengmin ; Huang, Zheng ; Lu, Shi ; Chen, Zhong ; Wang, Youjie ; Pan, Xinyun ; Huo, Wenqian ; Jin, Shuna ; Jiang, Yangqian ; Xu, Shunqing

Environmental Pollution, November 2017, Vol.230, pp.53-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.06.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urinary level of triclosan in a population of Chinese pregnant women and its association with birth outcomes

Huo, Wenqian ; Xia, Wei ; Wu, Chuansha ; Zhu, Yingshuang ; Zhang, Bin ; Wan, Yanjian ; Zhou, Aifen ; Qian, Zhenming ; Chen, Zhong ; Jiang, Yangqian ; Liu, Hongxiu ; Hu, Jie ; Xu, Bing ; Xu, Shunqing ; Li, Yuanyuan

Environmental Pollution, February 2018, Vol.233, pp.872-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.08.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between maternal exposure to bisphenol S and pregnancy duration

Wan, Yanjian ; Huo, Wenqian ; Xu, Shunqing ; Zheng, Tongzhang ; Zhang, Bin ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Aifen ; Zhang, Yiming ; Hu, Jie ; Zhu, Yingshuang ; Chen, Zhong ; Lu, Shi ; Wu, Chuansha ; Jiang, Minmin ; Jiang, Yangqian ; Liu, Hongxiu ; Yang, Xueyu ; Xia, Wei

Environmental Pollution, July 2018, Vol.238, pp.717-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.03.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of thallium exposure and its relation with preterm birth

Jiang, Yangqian ; Xia, Wei ; Zhang, Bin ; Pan, Xinyun ; Liu, Wenyu ; Jin, Shuna ; Huo, Wenqian ; Liu, Hongxiu ; Peng, Yang ; Sun, Xiaojie ; Zhang, Hongling ; Zhou, Aifen ; Xu, Shunqing ; Li, Yuanyuan

Environmental Pollution, February 2018, Vol.233, pp.971-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.09.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2015  (14)
 5. Sau 2015  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xia, Wei
 2. Li, Yuanyuan
 3. Xia, W.
 4. Xu, Shunqing
 5. Li, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...