skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Tác giả/ người sáng tác: Wuthnow Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The restructuring of American religion : society and faith since World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The restructuring of American religion : society and faith since World War II

Wuthnow Robert.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1988. - (306.60973 WUT 1988) - ISBN0691077592 (alk. paper) :;ISBN0691073287 (jacket)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wuthnow Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...