skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Wurgler, Jeffrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can mutual fund managers pick stocks? evidence from their trades prior to earnings announcements

Baker, Malcolm ; Litov, Lubomir ; Wachter, Jessica ; Wurgler, Jeffrey;; Baker, Malcolm ; Litov, Lubomir ; Wachter, Jessica A ; Wurgler, Jeffrey

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 2010, Vol.45(5), pp. 1111-1131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catering through nominal share prices

Baker, Malcolm; Greenwood, Robin ; Wurgler, Jeffrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2009, Vol.64(6), pp. 2559-2590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investor sentiment and the cross-section of stock returns

Baker, Malcolm; Wurgler, Jeffrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2006, Vol.61(4), pp. 1645-1680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A catering theory of dividends

Baker, Malcolm; Wurgler, Jeffrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2004, Vol.59(3), pp. 1125-1165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market timing and capital structure

Baker, Malcolm; Wurgler, Jeffrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2002, Vol.57(1), pp. 1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equity share in new issues and aggregate stock returns

Baker, Malcolm; Wurgler, Jeffrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2000, Vol.55(5), pp. 2219-2257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comovement

Barberis, Nicholas; Shleifer, Andrei ; Wurgler, Jeffrey

Journal of financial economics, 2005, Vol.75(2), pp. 283-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The maturity of debt issues and predictable variation in bond returns

Baker, Malcolm; Greenwood, Robin ; Wurgler, Jeffrey

Journal of financial economics, 2003, Vol.70(2), pp. 261-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wurgler, Jeffrey
 2. Wurgler, J.
 3. Baker, Malcolm
 4. Greenwood, Robin
 5. Wachter, Jessica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...