skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Wu, Vin-Cent xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Dialysis-Requiring Acute Kidney Injury on Long-Term Prognosis of Patients Requiring Prolonged Mechanical Ventilation: Nationwide Population-Based Study (Acute Kidney Injury and Mechanical Ventilation)

Chao, Chia-Ter ; Hou, Chun-Cheng ; Wu, Vin-Cent ; Lu, Hsin-Ming ; Wang, Cheng-Yi ; Chen, Likwang ; Kao, Tze-Wah; Salluh, Jorge I. F. (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e50675 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Diuretic Use on 30-Day Postdialysis Mortality in Critically Ill Patients Receiving Acute Dialysis (Diuretic in Critical Acute Dialysis)

Wu, Vin-Cent ; Lai, Chun-Fu ; Shiao, Chih-Chung ; Lin, Yu-Feng ; Wu, Pei-Chen ; Chao, Chia-Ter ; Hu, Fu-Chang ; Huang, Tao-Min ; Yeh, Yu-Chang ; Tsai, I-Jung ; Kao, Tze-Wah ; Han, Yin-Yi ; Wu, Wen-Chung ; Hou, Chun-Cheng ; Young, Guang-Huar ; Ko, Wen-Je ; Tsai, Tun-Jun ; Wu, Kwan-Dun; Yang, Pan-chyr (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e30836 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of Acute Kidney Injury and Prognostic Significance in Patients with Acute Myocarditis (The Impact of Acute Kidney Injury)

Yang, Ya-Wen ; Wu, Che-Hsiung ; Ko, Wen-Je ; Wu, Vin-Cent ; Chen, Jin-Shing ; Chou, Nai-Kuan ; Lai, Hong-Shiee; Stover, Cordula M. (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e48055 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U-Curve Association between Timing of Renal Replacement Therapy Initiation and In-Hospital Mortality in Postoperative Acute Kidney Injury (U-Curved Mortality Rate in Acute Kidney Injury)

Shiao, Chih-Chung ; Ko, Wen-Je ; Wu, Vin-Cent ; Huang, Tao-Min ; Lai, Chun-Fu ; Lin, Yu-Feng ; Chao, Chia-Ter ; Chu, Tzong-Shinn ; Tsai, Hung-Bin ; Wu, Pei-Chen ; Young, Guang-Huar ; Kao, Tze-Wah ; Huang, Jenq-Wen ; Chen, Yung-Ming ; Lin, Shuei-Liong ; Wu, Ming-Shou ; Tsai, Pi-Ru ; Wu, Kwan-Dun ; Wang, Ming-Jiuh; Burdmann, Emmanuel A. (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e42952 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors and Prevalence of Latent Tuberculosis Infection in Patients Receiving Long-Term Hemodialysis and Peritoneal Dialysis (Latent Tuberculosis Infection in Dialysis Patients)

Shu, Chin-Chung ; Wu, Vin-Cent ; Yang, Feng-Jung ; Pan, Sung-Ching ; Lai, Tai-Shuan ; Wang, Jann-Yuan ; Wang, Jann-Tay ; Lee, Li-Na; Burdmann, Emmanuel A. (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e42592 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Outcomes after Dialysis-Requiring Acute Kidney Injury

Vin-Cent Wu ; Chih-Chung Shiao ; Chia-Hsuin Chang ; Tao-Min Huang ; Chun-Fu Lai ; Meng-Chun Lin ; Wen-Chih Chiang ; Tzong-Shinn Chu ; Kwan-Dun Wu ; Wen-Je Ko ; Cheng-Yi Wang ; Shuo-Meng Wang ; Likwang Chen

BioMed Research International, 01 January 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2014/365186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased Risk of Active Tuberculosis following Acute Kidney Injury: A Nationwide, Population-Based Study.(Research Article)

Wu, Vin - Cent ; Wang, Chen - Yi ; Shiao, Chih - Chung ; Chang, Chia - Hsui ; Huang, Hui - Yu ; Huang, Tao - Min ; Lai, Chun - Fu ; Lin, Meng - Chun ; Ko, Wen - Je ; Wu, Kwan - Dun ; Yu, Chong - Jen ; Shu, Chin - Chung ; Lee, Chih - Hsin ; Wang, Jann - Yuan

PLoS ONE, July 25, 2013, Vol.8(7), p.e69556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of 24-h Urinary Aldosterone Level and Random Urinary Aldosterone-to-Creatinine Ratio in the Diagnosis of Primary Aldosteronism

Che-Hsiung, Wu ; Ya-Wen, Yang ; Ya-Hui, Hu ; Yao-Chou, Tsai ; Ko-Lin, Kuo ; Yen-Hung, Lin ; Wu, Vin-Cent

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e67417 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0067417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serum Vascular Adhesion Protein-1 Predicts End-Stage Renal Disease in Patients with Type 2 Diabetes

Hung-Yuan, Li ; Hung-An, Lin ; Feng-Jung, Nien ; Wu, Vin-Cent ; Yi-Der, Jiang ; Chang, Tien-Jyun ; Mao-Shin, Lin ; Jung-Nan, Wei ; Cheng-Hsin, Lin ; Shih, Shyang-Rong ; Chi-Sheng, Hung ; Lee-Ming, Chuang

PLoS One, Feb 2016, Vol.11(2), p.e0147981 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ketoanalogues supplementation decreases dialysis and mortality risk in patients with anemic advanced chronic kidney disease

Che-Hsiung, Wu ; Ya-Wen, Yang ; Ko-Lin, Kuo ; Wu, Vin-Cent

PLoS One, May 2017, Vol.12(5), p.e0176847 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0176847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perioperative body weight change is associated with in-hospital mortality in cardiac surgical patients with postoperative acute kidney injury

Ya-Ting, Huang ; Lai, Tai-Shuan ; Tao-Min, Huang ; Wang, Jian-Jhong ; Huang, Chun-Te ; Pei-Chen, Wu ; Che-Hsiung, Wu ; I-Jung, Tsai ; Li-Jung, Tseng ; Wang, Chih-Hsien ; Chu, Tzong-Shinn ; Wu, Vin-Cent

PLoS One, Nov 2017, Vol.12(11), p.e0187280 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administrative data on diagnosis and mineralocorticoid receptor antagonist prescription identified patients with primary aldosteronism in Taiwan

Wu, Vin-Cent ; Hu, Ya-Hui ; Wu, Che-Hsiung ; Kao, Chih-Chin ; Wang, Cheng-Yi ; Yang, Wei-Shen ; Lee, Hsiu-Hao ; Chang, Yuan-Shian ; Lin, Yen-Hung ; Wang, Shuo-Meng ; Chen, Likwang ; Wu, Kwan-Dun

Journal of Clinical Epidemiology, October 2014, Vol.67(10), pp.1139-1149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-4356 ; E-ISSN: 1878-5921 ; DOI: 10.1016/j.jclinepi.2014.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renoprotective effect of pentoxifylline in advanced chronic kidney disease

Kao, Chih-Chin ; Wu, Mai-Szu

Journal of the Formosan Medical Association, January 2015, Vol.114(1), pp.94-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6646 ; E-ISSN: 1876-0821 ; DOI: 10.1016/j.jfma.2014.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kidney impairment in primary aldosteronism

Wu, Vin-Cent ; Yang, Shao-Yu ; Lin, Jou-Wei ; Cheng, Bor-Wen ; Kuo, Chin-Chi ; Tsai, Chia-Ti ; Chu, Tzong-Shinn ; Huang, Kuo-How ; Wang, Shuo-Meng ; Lin, Yen-Hung ; Chiang, Chih-Kang ; Chang, Hung-Wei ; Lin, Chien-Yu ; Lin, Lian-Yu ; Chiu, Jainn-Shiun ; Hu, Fu-Chang ; Chueh, Shih-Chieh ; Ho, Yi-Luwn ; Liu, Kao-Lang ; Lin, Shuei-Liong ; Yen, Ruoh-Fang ; Wu, Kwan-Dun

Clinica Chimica Acta, 15 July 2011, Vol.412(15-16), pp.1319-1325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-8981 ; E-ISSN: 1873-3492 ; DOI: 10.1016/j.cca.2011.02.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is prophylactic nasogastric tube decompression necessary in patients undergoing laparoscopic adrenalectomy for unilateral benign adrenal tumor

Chen, Kuan-Ting ; Wu, Vin-Cent ; Wu, Kwan-Dun ; Huang, Kuo-How

Journal of the Formosan Medical Association, January 2019, Vol.118(1), pp.401-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6646 ; E-ISSN: 1876-0821 ; DOI: 10.1016/j.jfma.2018.06.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute kidney injury due to anti-tuberculosis drugs: a five-year experience in an aging population

Chang, Chia-Hao ; Chen, Yen-Fu ; Wu, Vin-Cent ; Shu, Chin-Chung ; Lee, Chih-Hsin ; Wang, Jann-Yuan ; Lee, Li-Na ; Yu, Chong-Jen

BMC Infectious Diseases, 2014, Vol.14, p.23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-14-23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-Four-Hour Urinary Aldosterone Predicts Inappropriate Left Ventricular Mass Index in Patients with Primary Aldosteronism

Chi-Sheng, Hung ; Ho, Yi-Lwun ; Yi-Yao, Chang ; Wu, Vin-Cent ; Xue-Ming, Wu ; Jen-Kuang, Lee ; Yen-Hung, Lin ; Shao-Yu, Yang ; Ya-Hui, Hu ; Ming-Fong, Chen ; Gaze, D ; Mansencal, N; Mansencal, N (editor) ; Mansencal, N (editor)

The Scientific World Journal, 2013, Vol.2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23566140 ; E-ISSN: 1537-744X ; E-ISSN: 1537744X ; DOI: 10.1155/2013/294594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Weaning from Acute Dialytic Therapy on Outcomes of Chronic Kidney Disease following Urgent-Start Dialysis

Chen, Yung-Ming ; Wen-Yi, Li ; Wu, Vin-Cent ; Yi-Cheng, Wang ; Hwang, Shang-Jyh ; Shih-Hwa, Lin

PLoS One, Apr 2015, Vol.10(4), p.e0123386 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterial peritonitis: difference between non-tuberculous mycobacteria and Mycobacterium tuberculosis

Shu, C.-C ; Wang, J.-T ; Wang, J.-Y ; Yu, C.-J ; Lee, L.-N

Clinical Microbiology and Infection, March 2012, Vol.18(3), pp.246-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1198-743X ; E-ISSN: 1469-0691 ; DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03547.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recurrence of primary aldosteronism after percutaneous ethanol injection

Chang, Fan-Chi ; Liu, Kao-Lang ; Huang, Kuo-How ; Wu, Vin-Cent ; Lin, Yen-Hung ; Chen, Yung-Ming ; Wu, Kwan-Dun ; Taipai Study Group

Journal of the Formosan Medical Association, March 2012, Vol.111(3), pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6646 ; E-ISSN: 1876-0821 ; DOI: 10.1016/j.jfma.2012.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2013  (13)
 4. 2014đến2016  (6)
 5. Sau 2016  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, Vin-Cent
 2. Wu, Vc
 3. Wu, Kwan-Dun
 4. Wu, Vin - Cent
 5. Lin, Yen-Hung

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Taiwan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...