skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Wright, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On Taoism; Orchestral Theatre I: Death and Fire
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Taoism; Orchestral Theatre I: Death and Fire

Wright, David ; Dun, Tan ; So, BBC Scotish ; City of London Orchestra, Richard ; Hickox, Richard

The Musical Times, 06/1994, Vol.135(1816), p.393

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1003235

Toàn văn sẵn có

2
The Dream of the Rood; Partita; Overture for an Occasion; Two Ballads
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dream of the Rood; Partita; Overture for an Occasion; Two Ballads

Wright, David ; Ferguson, Howard ; Hickox, William ; Alwyn, London Symphony ; Orchestra, Nicholas ; Daniel, Rachel ; City of London Sinfonia, Stephen ; Masters, London Philharmonic ; Tees, Osian ; Orchestra, Geoffrey ; Alwyn, London Philharmonic ; Ellis, London Philharmonic ; Browne, London Philharmonic ; Orchestra, London Philharmonic

The Musical Times, 02/1993, Vol.134(1800), p.96

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1002423

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wright, David
  2. David Wright
  3. So, BBC Scotish
  4. Orchestra, Geoffrey
  5. City of London Orchestra, Richard

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...