skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Experiment/Theoretical Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Worzala, Chantal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small, Nonteaching, And Rural Hospitals Continue To Be Slow In Adopting Electronic Health Record Systems

Desroches, Catherine ; Worzala, Chantal ; Joshi, Maulik ; Kralovec, Peter ; Jha, Ashish

Health Affairs, May 2012, Vol.31(5), pp.1092-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Health Record Adoption In US Hospitals: Progress Continues, But Challenges Persist

Adler-Milstein, Julia ; Desroches, Catherine ; Kralovec, Peter ; Foster, Gregory ; Worzala, Chantal ; Charles, Dustin ; Searcy, Talisha ; Jha, Ashish

Health Affairs, Dec 2015, Vol.34(12), pp.2174-2180J [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2015.0992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption Of Electronic Health Records Grows Rapidly, But Fewer Than Half Of US Hospitals Had At Least A Basic System In 2012

Desroches, Catherine ; Charles, Dustin ; Furukawa, Michael ; Joshi, Maulik ; Kralovec, Peter ; Mostashari, Farzad ; Worzala, Chantal ; Jha, Ashish

Health Affairs, Aug 2013, Vol.32(8), pp.1478-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...