skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Visual Computer xóa Tác giả/ người sáng tác: Wolter, Franz-Erich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-rate coupling of physical simulations for haptic interaction with deformable objects

Böttcher, Guido ; Allerkamp, Dennis ; Wolter, Franz-Erich

The Visual Computer, 2010, Vol.26(6), pp.903-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-010-0450-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic two-finger contact with textiles

Böttcher, Guido ; Allerkamp, Dennis ; Glöckner, Daniel ; Wolter, Franz-Erich

The Visual Computer, 2008, Vol.24(10), pp.911-922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-008-0287-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vibrotactile approach to tactile rendering

Allerkamp, Dennis ; Böttcher, Guido ; Wolter, Franz-Erich ; Brady, Alan C. ; Qu, Jianguo ; Summers, Ian R.

The Visual Computer, 2007, Vol.23(2), pp.97-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-006-0031-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...