skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tác giả/ người sáng tác: Woll, Cornelia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade

Woll, Cornelia

ISBN: 9780801446092 ; E-ISBN: 9781501711497 ; E-ISBN: 1501711490

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Interests: How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade

Woll, Cornelia

E-ISBN: 9781501711497 ; DOI: 10.7591/9781501711497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Power of Inaction - Bank Bailouts in Comparison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Inaction - Bank Bailouts in Comparison

Woll, Cornelia

ISBN: 9780801452352 ; E-ISBN: 9780801471155

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woll, Cornelia.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...